lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Vịnh Bắc Bộ, Vùng Lãnh Hải Chuyển Nhượng

1, 2

Bách Việt Thuyền Nhân

Tam giác - Triangle 1 = ½ (96 nmi. x 96 nmi.) = 4,608 square nmi.
4,608 nmi. x 1.852 km = 8,534.02km2

Hình chữ nhật - Rectangle A=L x W = 96 nmi. x 64 nmi. = 6,144 square nmi.
6,144 mi. x 1.852 km = 11,378.69 km2

Tam giác - Triangle 2 = ½ (96 nmi. x 96 nmi.) = 4,608 square nmi.
4,608 nmi. x 1.852 km = 8,534.02km2

Triangle 1 + rectangle + triangle 2 = 8,534.02km2 +11,378.69 km2 + 8534.02 km2 = 28,446.73 km2.

Việt Nam để mất 28, 446.73 km2 cho TC trong khu vực lãnh hải nầy.

Khu vực thứ hai Zone 2 – The Waters in Transitional Arrangemets bao chung quanh đảo Bạch Long Vỹ.

vịnh bắc bộ

Khu vực thứ hai là Zone 2 – The Waters in Trasitional Arrangements có những tọa độ như sau:

Tọa độ của khu vực chuyển nhượng.

Zone 2: The waters in Transitional Arrangements

A - 20° 0'0.00"N 108°42'32.00"E

B - 20° 4'25.00"N 108°48'15.00"E

C - 20°37'30.00"N 108°41'30.00"E

D - 20°49'40.00"N 108°34'10.00"E

E - 20°53'60.00"N 108°16'15.00"E

F - 20°43'20.00"N 108° 1'40.00"E

G - 20°25'35.00"N 107°37'40.00"E

H - 20°19'25.00"N 107°23'0.00"E

I - 20° 9'30.00"N 107° 7'41.00"E

J - 20° 0'0.00"N 107° 7'41.00"E

K - 20° 0'0.00"N 107°30'0.00"E

L - 20° 0'0.00"N 107°57'0.00"E

Theo định nghĩa của luật học, luật ở đây là Công Pháp Quốc Tế, thì từ ngữ “transitional arrangement” có nghĩa là sự chuyển nhượng từ hệ thống hành chánh nầy sang một hệ thống hành chánh khác. Nói rõ hơn là sự chuyển nhượng từ một thể chế của chánh quyền nầy sang thể chế của một chánh quyền khác.

Chánh quyền nào chuyển cho chánh quyền nào? Có phải là thái thú Hà Nội đã âm thầm dâng vùng lãnh hải nầy cho rợ Hán?

Đây có lẽ là lý do mà TC đã đòi đảo Bạch Long Vỹ vì đảo nầy nằm trong khu chuyễn nhượng nầy, thế mà Nguyễn Minh Triết đã đóng kịch ra tuyên bố sẽ giữ đảo Bạch Long Vỹ như chúng ta đã thấy trên internet.

* transitional arrangement
Definition:
Rules, guidelines or an agreement on the process of changing the administration, structure or constitution of a government or organization. (Source: RHW)

broader terms
convention
Definition:
International agreement on a specific topic. (Source: RRDA)
broader terms
law (corpus of rules)

narrower terms
bilateral convention

international convention

regional convention

transitional arrangement

related terms
agreement (contract)

Scope note:
scope note is not available
Groups:
LEGISLATION, NORMS, CONVENTIONS
Themes:
Legislation

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=8626

Như thế thì đâu là sự thật trong vấn đề “Hội Thảo Biển Đông” và Biển Đông nào? Vịnh Bắc Bộ? quần đảo Hoàng Sa? Hay chỉ là quần đảo Trường Sa?

Bách Việt Thuyền Nhân
20101127.

1, 2

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter