lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Vịnh Bắc Bộ, Vùng Lãnh Hải Chuyển Nhượng

1, 2

Bách Việt Thuyền Nhân

The sketch map of Beibu Gulf (the Gulf of Tonkin)

Fig. 1. The sketch map of Beibu Gulf (the Gulf of Tonkin). Source: [12].

Notes: The Zone 1 stands for the Common Fishery Zone while the Zone 2 stands for the Waters in Transitional Arrangements in the map.


Trong những tuần lễ vửa qua quốc nội lẫn hải ngoại xôn xao vì những buổi “Hội Thảo Biển Đông” do thái thú Hà Nội “cho phép” những nhà nghiên cứu Biển Đông tại Việt Nam lên tiếng về “chủ quyền không thể tranh cải” của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mục đích của những buổi hội thảo nầy như thế nào người viết xin nhường phần kết luận lại cho đồng bào quốc nội lẩn hải ngoại, trong tài liệu nầy người viết chỉ đưa lên một vấn đề lãnh hải Việt Nam tại hai khu vực trong vịnh Bắc Bộ mà Trần Đức Lương đã ký kết với Giang Trạch Dân ngày 25 tháng 12 năm 2000.

Khu vực thứ nhất là khu vực đánh cá chung trong tài liệu gọi là Zone 1 – The Common Fishery Zone có những tọa độ sau đây:

1 - 17°23'38.00"N 107°34'43.00"E

2 - 18° 9'20.00"N 108°20'18.00"E

3 - 18°44'25.00"N 107°41'51.00"E

4 - 19° 8'9.00"N 107°41'51.00"E

5 - 19°42'60.00"N 108°20'30.00"E

6 - 20° 0'0.00"N 108°42'32.00"E

7 - 20° 0'0.00"N 107°57'42.00"E

8 - 19°52'34.00"N 107°57'42.00"E

9 - 19°52'34.00"N 107°29'0.00"E

10 - 20° 0'0.00"N 107°29'0.00"E

11 - 20° 0'0.00"N 107° 7'41.00"E

12 - 19°33'7.00"N 106°37'17.00"E

13 - 18°40'0.00"N 106°37'17.00"E

14 - 18°18'58.00"N 106°53'8.00"E

15 - 18° 0'0.00"N 107° 1'55.00"E

Từ những tọa độ nầy người viết đã thực hiện thành khu vực lãnh hải mà thái thú Hà Nội đã bí mật chuyễn nhượng cho rợ Hán trong chuyến đi của Trần Đức Lương năm 2000 và dưới đây là hải đồ được thực hiện từ Google Earth.

Đường vẽ màu vàng là đường kinh tuyến do Hoà Ước Pháp Thanh năm 1887 để lại, 21°30'5.21"N 108° 6'4.30"E Sino-French Treaty

Đường vẽ màu xanh là sự kế nối những tọa độ dựa theo tài liệu và khoanh tròn màu cam bên dưới góc trái là đơn vị đo khoảng cách.

Đơn vị tính là vòng tròn khoanh lại ngay dưới góc trái của bản hải đồ không ảnh। Đoạn đơn vị nầy là 128 nautical miles (nmi = 1,852 m) được chia làm 4 đoạn và mổi đoạn tương ứng với 32 nautical miles.

Dưới đây là cách tính đơn sơ của người viết cũng cho thấy là Việt Nam đã bị mất ít nhất là 28,446.73 km2.

1, 2

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter