lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Blog Cá Nhân: Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

The International Criminal Tribunal for Viet Nam And China  

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2016

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Minh-Di; Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy; Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn ThụcQuyên; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Sotuheast Asia Sea

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea

Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng

Chúng tôi kính chuyển tới quý vị Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017 với chủ đề: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng.

Nội dung các tác giả mong muốn nêu lên tình trạng vô cùng đen tối của đất nước Việt-Nam đã và đang là thuộc địa cho Tàu cộng khai thác, đầu độc dân tộc Việt, cũng như những nỗ lực chiến đấu, thay đổi chiến lược cần thiết đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện tại. Hơn thế nữa, Một số bài viết khác đang gióng lên những tiếng chuông báo động về việc Tàu cộng đang hủy diệt môi trường sống trên thế giới. Trong đó, cuộc sống của quý vị, của chúng ta sẽ ảnh hưởng nặng nề trong thời gian sắp tới, nếu các tổ chức chính trị, bảo vệ môi trường của người Việt, người ngoại quốc không lên tiếng báo động.

Không những trong nước Việt-Nam cần phải phát động những cuộc đấu tranh cho nhân sinh (tức là bảo vệ các môi trường sống), ngay ở hải ngoại cuộc đấu tranh cho nhân sinh càng cần phải phát động mạnh mẻ hơn bao giờ hết để bảo vệ môi trường sống cho chính mỗi người trong chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

- Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/dep-nhan-quyen_dau-tranh-cho-nhan-sinh.shtml

- Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/vien-anh-den-toi-cua-viet-nam.shtml

- Khởi tố đám lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam ăn hối lộ để Formosa phá hoại môi trường http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/to-cao-csvn-an-hoi-lo-formosa-huy-hoai-moi-truong-bien-viet.shtml

- Chiến đấu hay Hàng giặc? (I) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong1.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (II) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong2.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (III) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong3.shtml;

- Con Đường Nam Tiến của Tàu Cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/con-duong-nam-tien-cua-tau-cong.html

- Chiến đấu hay là chết http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hay-la-chet.shtml

- Chừng Nào Mới Hết XIN - CHO ? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chung-nao-moi-het-xin-cho.shtml

- Nếu Cứ Làm Chánh Trị XIN - CHO, Mất Nước - Diệt Tộc Là Điều Chắc Chắn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/lam-chinh-tri-xin-cho-mat-nuoc-diet-toc-la-dieu-chac-chan.shtml

- Thư mời ngày Quân Lực 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-quan-luc-2017.html

- Thư mời ngày Không Lực Việt-Nam 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-khong-luc-2017.html

- Thông Báo_Lễ Tưởng Niệm Ngày QLVNCH thứ bảy 24.06.2017 tại Frankfurt Đức quốc http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thong-bao-le-tuong-niem-qlvnch-tai-frankfurt-duc-quoc.html

- Hội thảo môi trường Liên Âu_Tàu cộng_Brussels, Bỉ 02-06-17: Nói không với Tàu cộng là bảo vệ môi trường tốt nhất http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/eu-and-china-to-hold-summit-on-june-2-focus-on-climate1.shtml

- Tàu cộng PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tau-cong-pha-huy-cac-dai-duong.shtml

 

 

 

 

Flag Counter