lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Chung Quanh Vấn Đề Lạc Việt  

Nguồn: Tạp Chí Cách Mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nguyễn Ðức Cung

...

Cái điều mà ông Văn Tân muốn nói đó là phản bác ý kiến của Ðào Duy Anh khi cho rằng chim lạc là chim hậu điểu và ông Văn Tân chứng minh chim sáo không phải là loại chim hậu điểu. Ông Phụng cho rằng Văn Tân lý luận quanh co là không đúng và “ông kết luận chim đó là chim sáo” lại càng đi xa với phần kết luận căn bản mà ông Văn Tân muốn nói tới.

Ðối với Hà Văn Tấn, ông Phụng cũng chỉ viết rằng: “Nhà nghiên cứu Hà Văn Tấn phản bác lập luận của ông Văn Tân và bênh vực ý kiến của ông Ðào Duy Anh”. Ðưa ra một chủ đề khá quan trọng với tên Lạc Việt là gị mà ông Phụng chỉ nêu những nét rất khái quát, đơn sơ mà lại không chính xác của các tác giả nói trên để phê phán họ thì thật là không đúng với tinh thần của phương pháp sử học một chút nào cả.

Qua tác phẩm Việt Nam Thời Khai Sinh của linh mục Nguyễn Phương, có thể đọc thấy quan điểm của Hà Văn Tấn như sau: “Sự thực, ông Hà Văn Tấn đã tố cáo rằng lý luận của ông Văn Tân là không đúng, và lên tiếng bênh ông Ðào Duy Anh. Trước, ông quả quyết rằng Lạc không phải là chim sáo, nói:

“Luận điểm của ông Văn Tân có thể tóm tắt vào trong mấy mệnh đề sau:
            1.- Chim Lạc là chim Dục kỳ
            2.- Chim Dục kỳ là chim Cù dục
            3.- Chim Cù dục là chim sáọ

Do đó, ông kết luận rằng chim Lạc là chim sáo.

Chúng tôi đồng ý với ông Văn Tân ở mệnh đề thứ nhất: Chim Lạc là chim Dục kỳ... Chúng tôi lại đồng ý với ông Văn Tân ở mệnh đề thứ ba: Chim Dục kỳ là chim Sáo... Những điều chứng minh của ông hoàn toàn chính xác... nhưng chúng tôi không hiểu tại sao ông Văn Tân đã bỏ qua mệnh đề thứ hai của ông là chim Dục kỳ tức chim Cù dục... Từ Hải chẳng những không hề chép Dục kỳ là Cù dục như ông Văn Tân nói mà ngay cả chữ Dục kỳ cũng không một chỗ nào trong Từ Hải chép đến. Chúng ta không thể bằng vào giữa chim Dục kỳ và chim Cù dục có một phần tên giống nhau là chữ dục mà cho rằng hai loài chim này là một... nên chúng ta có thể kết luận rằng chim Lạc không phải là chim Sáo.”

Vậy để cho biết chim Lạc là chim gì, ông tra các sách Khang Hy tự điển, Từ Hải, Từ Nguyên, và đều thấy nói chim Lạc là một “loài chim nước (thủy điểu), giống chim Nghịch, nhưng cổ ngắn, bụng và cánh tím trắng, lưng màu xanh lục, Giang Ðông gọi là chim Ô bạo”. Xem Từ Hải, ông thấy chim Nghịch là chim Thương quát hay bạch đỉnh hạc, hay Grus lencachen, tức là một giống Hậu điểu thuộc loài cò. Ông còn dẫn thêm nhiều chứng nữa về chim Nghịch và tất cả đó cho phép ông kết luận: “Theo sự hiểu biết nông cạn của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng thuyết tô-tem chim Lạc vẫn có giá trị một giả thuyết.” 8

Trong khi các tác giả Miền Bắc tỏ ra rầm rộ, hăm hở với các công trình nghiên cứu của họ để chứng minh nguồn gốc dân tộc Việt Nam là nguồn gốc bản địa, thì ở Miền Nam giới nghiên cứu sử học không có ai chuyên chú đến vấn đề này ngoại trừ linh mục Nguyễn Phương đã mạnh mẽ đưa ra một quan điểm mới, bác hẳn nguồn gốc bản địa của Miền Bắc. Quan điểm đó đã được đem ra giảng dạy tại Trường Ðại Học Văn Khoa và Ðại Học Sư Phạm Huế từ năm 1957 đến 1975, công bố đầy đủ rõ ràng trên các tạp chí của Miền Nam trước đây như Bách Khoa, Ðại Học 9. Tại Hội nghị quốc tế về lịch sử Á châu tổ chức tại Viện Ðại Học Hồng-Kông từ 30 Tháng Tám đến 5 Tháng Chín năm 1964, linh mục Nguyễn Phương đã có bài thuyết trình nhan đề “Chinese origin of the Vietnamse People”. Trong tác phẩm Việt Nam Thời Khai Sinh in năm 1965, tác giả đã viết: “Sau hết, một điều nên nhớ nữa, là sở dĩ nước Việt nam đâm rễ sâu và phát triển mạnh trong ý thức độc lập của mình, đó là còn bởi sự người Việt nam, mặc dầu bắt gốc từ Trung quốc, đã không còn thuần túy Trung quốc. Chúng tôi đã trình bày dài giòng và nêu lên mạnh mẽ sự họ là những kẻ đã từ Trung quốc di cư sang cổ Việt trong thời Bắc thuộc. Nhưng cũng không được bỏ qua sự kiện này là họ, khi di cư sang, đã ở với dân Lạc Việt, và nhiều thứ dân man khác, rồi dân Lâm ấp. Những dân đó không thể làm cho họ cải biến, bất cứ về phương diện nào, nhưng lại có thể làm cho họ phong phú thêm, phong phú về mọi phương diện, chẳng hạn về nhân chủng, về phong tục, về ngôn ngữ.” 10

Qua sử phẩm này, linh mục Nguyễn Phương đã trình bày rất khúc chiết, rõ ràng và đầy đủ về các phần tiền sử và lịch sử của dân Lạc Việt cho nên khi trích dẫn để phê phán, thiết tưởng Trần Gia Phụng nên chịu khó đọc kỹ và trích dẫn có đầu có đuôi về những điểm muốn đem ra phê phán, chứ không phải trích ngang như kiểu ông thường vẫn làm khi lên tiếng về một vấn đề khá quan trọng như vấn đề Lạc Việt. Những người không chuyên môn hoặc ít khi tiếp xúc với các vấn đề sử học sẽ dễ thiên về việc đánh giá thấp các tác giả với những đoạn văn cụt ngủn, thiếu ý hoặc rời rạc mà ông Trần Gia Phụng cố tình gài vào bài viết của mình, mà mục đích cũng chỉ là để hạ thấp giá trị của các tác giả ông muốn dẫn chứng; hoặc dùng như một phương tiện để làm nổi bật các luận điểm ông muốn trình bày.

Khi giải thích hình chim trên trống đồng Ðông Sơn trong phần tiền sử của Lạc Việt, linh mục Nguyễn Phương đã viết với sự dè dặt rằng: “Ðối với chúng tôi, thiết tưởng không có gì ngăn trở chúng ta nghĩ rằng thứ chim được vẽ trên các trống đồng rất có thể là chim Lạc. Những thứ chim đó là giống chân cao mỏ dài nhưng cổ vắn, thật giống như lời tả gặp được trong các tự điển về chim Lạc nói rằng nó “giống chim Nghịch nhưng cổ vắn”. Như thế, văn minh trống đồng càng thuộc về dân Lạc Việt một cách chắc chắn hơn.” 11

Các nhà nghiên cứu nói trên khi đi tìm lời giải thích về con chim được khắc họa rất nhiều trên trống đồng là muốn tìm hiểu một giống dân trong thời tiền sử nghĩa là khi chưa có chữ viết qua đó để biết được sinh hoạt tinh thần và vật chất của họ. Sau đây là những biện giải của linh mục Nguyễn Phương về vật bái và vật tổ:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter