lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Chung Quanh Vấn Đề Lạc Việt  

Nguồn: Tạp Chí Cách Mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nguyễn Ðức Cung

...

Tác giả Văn Tân đồng ý rằng “Lạc” là một loài chim, nhưng sau khi lý luận quanh co, ông kết luận rằng chim đó là chim sáo. (2) Nhà nghiên cứu Hà Văn Tấn phản bác lập luận của ông Văn Tân và bênh vực ý kiến của ông Ðào Duy Anh (3). Sử gia Nguyễn Phương thì cho rằng: “Ðối với chúng tôi, thiết tưởng không có gì ngăn trở chúng ta nghĩ rằng thứ chim được vẽ trên các trống đồng rất có thể là chim Lạc. Những thứ chim đó là giống chân cao mỏ dài nhưng cổ vắn, thật giống như lời tả gặp được trong các tự điển về chim Lạc nói rằng nó “giống như chim Nghịch nhưng cổ vắn”. (4)

Như thế, các tác giả trên đây đều đồng ý rằng chữ “lạc” trong “Lạc Việt là một loài chim, dầu trong tiểu tiết, chưa đồng ý với nhau đó là loài chim gì? Ở đây có ba câu hỏi nhỏ cần đặt ra:

Thứ nhất, có nhiều loại chim khác nhau, trong khi hình vẽ trên trống đồng cổ Việt không có màu sắc, thì làm sao phân biệt là chim gị Ví dụ tại Toronto (Canada), ngoài loại chim sẻ thường thấy, còn có một loại chim có thân hình và bộ lông màu xám đà giống hệt như loại sẻ thông thường, nhưng riêng lông ức màu đỏ, tiếng hót dài và lanh lảnh, được gọi là chim sẻ Azores.

Thứ hai, các tác giả trên đây đều dựa vào các từ điển Trung Hoa như Khang Hy, Từ hải, Từ nguyên để định nghĩa chim Lạc. Tuy nhiên các bộ từ điển này được soạn ra và xuất hiện ở Bắc Kinh, Trung Hoa vào thế kỷ thứ 17 hay 18 trở đi. Như thế chim lạc trong các từ điển Trung Hoa cách chim lạc thời Ðông Sơn ở cổ Việt (theo các nhà nghiên cứu trên đây), khoảng 2,000 năm (thời gian), xa hơn 2,000 cây số đường chim bay (không gian), và môi sinh hai bên rất khác nhau. Vậy chim lạc được mô tả trong từ điển Trung Hoa do các tác giả sống sau khoảng 2,000 năm, làm sao có thể đúng với loài chim ở nước Việt vào thời thượng cổ? Ví dụ hiện nay, chim chào mào (cardinal) ở Toronto, khác với chim chào mào Việt, trừ cái chào mào trên đầu. Hơn nữa, chim lạc có thể có ở Trung Hoa như từ điển giải thích, nhưng chắc gì đã có ở cổ Việt? Ðó là chưa kể một số lọài chim có thể đã bị tuyệt chủng.

Thứ ba, ông Ðào Duy Anh viết: “Xã hội học cho chúng ta biết rằng các thị tộc ở xã hội nguyên thủy thường lấy tên vật tổ mà tự đặt tên.” (đã dẫn). Thử hỏi xã hội Lạc Việt thời Ðông Sơn trước Công nguyên đã biết tự đặt tên cho mình hay chưa? Và nếu biết tự đặt tên, chắc gì họ đã tự đặt tên là Lạc Việt? Ngoài ra, nếu họ chỉ sống thành những cộng đồng nhỏ biệt lập, thì họ có nhu cầu tự đặt tên cho bộ tộc mình như sau nầy hay không? Vào thế kỷ thứ 10, sau khi chiến thắng quân Nam Hán năm 938 (mậu tuất) tự xưng vương năm 939 (kỷ hợi), đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Ðông Anh, Hà Nội, xây dựng một quốc gia độc lập, nhưng Ngô Quyền cũng chưa đặt tên (quốc hiệu) cho nước của mình.

Ngoài những hình vẽ trên các trống đồng, mà các tác giả thế kỷ 20 dựa vào đó để suy diễn, không có một tài liệu bằng chữ viết nào của thời Ðông Sơn còn để lại, cho thấy chủ nhân ông của các trống đồng biết tự đặt tên cho mình là “Lạc Việt”. Trong khi đó, thực tế cho biết danh xưng “Lạc Việt” chỉ do các sách sử Trung Hoa sau nầy đặt tên cho sắc dân đã từng sống ở cổ Việt, và là tổ tiên của chúng ta, để phân biệt với các sắc dân Việt khác ở miền nam Trung Hoa.” 5

Trước tiên xin thoáng qua đôi nét về quan điểm sử học của tác giả Trần Gia Phụng. Mặc dù được huấn luyện tại Ðại Học Huế do giáo sư Nguyễn Phương dạy dỗ nhưng Trần Gia Phụng không đi theo trường phái này nhất là trong vấn đề cổ sử Việt Nam. Nếu có thì giờ rảnh rỗi để đọc kỹ những cuốn sách hay bài báo của tác giả Trần Gia Phụng người ta sẽ thấy rằng ông viết cũng chẳng khác chi bất cứ một người nào đó trong nước hoặc học trò của Phan Huy Lê hay môn sinh của Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn v.v... Câu cuối cùng của Trần Gia Phụng mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trên đã khẳng quyết quan điểm sử học của ông giống với quan điểm của Ðào Duy Anh bởi vì Ðào Duy Anh đã nhìn nhận dân Lạc Việt là “tổ tiên của ta” cũng như ông Trần Gia Phụng đã viết rõ ra như vậy; và giả thuyết này hoàn toàn khác hẳn với đường lối sử học của linh mục Nguyễn Phương.

2.- CHIM LẠC, MỘT VẤN ÐỀ TIỀN SỬ TIÊU BIỂU CỦA LẠC VIỆT.

Một điều ai cũng thấy rằng trong thời gian loài người chưa có chữ viết, muốn tìm hiểu sinh hoạt nhân loại, người ta phải nhờ đến môn tiền sử học (prehistory) tức là môn học dựa trên sự khai quật, đào bới các di tích tiền sử, các di vật như đồ dùng, binh khí, mồ mã, hình vẽ, xương xẩu v.v... Sự giải đoán của các nhà nghiên cứu sử học mặc dù là những giả thuyết nhưng không phải là không đúng với sự thật.

Trước hết khi nhìn các hình vẽ trên trống đồng, như trống đồng Ðông Sơn có đến hàng trăm chiếc, thuộc nhiều loại, với kinh nghiệm trong nghề và nhất là với kiến thức uyên bác, các nhà khảo cổ học, phối hợp với các ngành học có liên quan đã có thể đưa ra lời giải đoán mà không sợ sai mấy đối với sự thật, dù như ông Trần Gia Phụng có nêu thắc mắc nhỏ là “hình vẽ trên trống đồng cổ Việt không có màu sắc”. Chúng ta nhìn vào các hình vẽ trên trống đồng có thể không đoán ra hình loại chim gì, nhưng với giới khảo cổ học, chuyện đó có lẽ không khó.

Thứ đến, ông Trần Gia Phụng cho rằng các bộ từ điển Trung Hoa như Khang Hy, Từ Hải, Từ Nguyên vào thế kỷ 17 hay 18 trở đi nên nói về các loại chim hiện nay chứ không phải chim Lạc thời thượng cổ dựa trên tính cách tiến hóa của loài chim trong hơn hai nghìn năm qua. Thật sự thuyết của Darwin đề cập đến nhiều mẫu sinh vật tiến hóa như loài ngựa chẳng hạn, kể cả loài chim, trong The Origin of Species vốn là một danh tác làm thay đổi giá trị của nhiều sách vở trên thế giới trước đó, nhưng Darwin chú trọng nhiều đến châu Mỹ hơn châu Á. Có một điều chắc chắn là các bộ tự điển nói trên đều được thế giới công nhận là những bộ tự điển giá trị, do nhiều học giả Trung Hoa kết hợp biên soạn dựa trên kiến thức của họ nhất là dựa vào các tư liệu cổ kim để biên tập từng tiết mục thì những dữ kiện về các loại chim, tên địa phương hay tên khoa học đều được các học giả Trung Hoa cẩn trọng nhắc tới. Ðào Duy Anh đã nói rõ về chim Lạc (vật tổ) vốn là chim hậu điểu chỉ có ở vùng Giang Nam (phía nam sông Dương Tử) mùa gió bấc thì bay về phương nam để tránh rét, mùa gió nồm lại trở về Giang Nam theo với cuộc hồi hương của dân Ðông Sơn. Như vậy đất cổ Việt cũng có dấu vết chim Lạc, và thật sự chúng có trú rét ở đó một thời gian ngắn rồi lại về Giang Nam cho nên thắc mắc của ông Trần Gia Phụng nói chim Lạc “chắc gì đã có ở cổ Việt” là không chính xác.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter