lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Chung Quanh Vấn Đề Lạc Việt  

Nguồn: Tạp Chí Cách Mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nguyễn Ðức Cung

LTS: Sau đây là bài viết của nhà sử học Nguyễn Ðức Cung, tranh luận chung quanh vấn đề Lạc Việt trong mục đích tìm hiểu và khảo cứu về các sự kiện lịch sử. Bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm, đường lối hay chủ trương của Tạp Chí Cách Mạng. TCCM chỉ cung cấp diễn đàn cho các học giả có phương tiện trưng dẫn, phổ biến các tài liệu liên quan đến những vấn đề khó khăn và nhiều tranh cãi này. TCCM sẽ đăng những bài khảo luận của quý học giả có liên quan đến bài viết, hoặc của bất cứ quý học giả nào có những quan điểm khác, hoặc các biện bác làm sáng tỏ vấn đề đang tranh cãi. Bài viết xin gửi về địa chỉ: "tapchicachmang@yahoo@com".

Lịch sử là một bộ môn khoa học nhân văn cho nên theo với đà tiến của thời gian, lịch sử phải được viết đi viết lại, bổ sung với tài liệu, cập nhật hóa với những tìm tòi, phát kiến mới mẻ để có thể tiếp cận với sự thật được bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Lịch sử được viết chung do từng nhóm người hay riêng lẻ từng cá nhân tùy nghi nhưng điều thiết cốt là phải viết đúng sự thật và theo sát phương pháp sử học. Ở Miền Nam trước đây, linh mục Nguyễn Phương là người đi tiên phong trong vấn đề hệ thống hóa việc viết sử và dạy sử qua nhiều công trình nghiên cứu, cụ thể là với tác phẩm có tên Phương pháp Sử học 1, mà chúng tôi đã có lần đề cập đến trong nhiều bài báo trước đây. Nhờ công trình nghiên cứu đó, các sinh viên chuyên ngành Sử học cũng như một số giáo sư dạy Sử ở các trường Trung học Ðệ Nhất Cấp và Ðệ Nhị Cấp (nay gọi là giáo viên cấp 2 và cấp 3) đã có trong tay chút ít tư trang để phấn khởi đi vào việc dạy một môn học (Lịch sử) vốn bị coi là “môn phụ” trong chương trình giáo dục cấp Trung học tại Miền Nam. Các chứng chỉ lịch sử đã được thiết lập ở Ðại Học Văn Khoa cũng như một số công trình nghiên cứu về phương pháp sử đã được nhiều giáo sư đại học in ra sau đó 2 cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu và kiến thức chuyên môn cho các giới sinh viên và độc giả. Trước khi Miền Nam sụp đổ, học vị tiến sĩ chuyên khoa sử học đã được thiết lập ở Viện đại học Sài Gòn và sau đó chuẩn bị ứng dụng ở Trường Ðại Học Văn Khoa Huế nói lên con đường đi tất yếu của giới nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử ở cấp đại học tại vùng đất tự do.

Trong các chủ đề nghiên cứu về lịch sử dân tộc, nguồn gốc dân tộc Việt Nam vốn là một đề tài hấp dẫn nhưng khó khăn cho nên rất nhiều người viết sử, dạy sử vốn lẫn tránh hay nói lấy lệ dựa theo tài liệu sách vỡ cũ. Dĩ nhiên đó là nói ở Miền Nam, còn ở Miền Bắc thì chắc chắn là phải nói theo đường lối chính trị của đảng CS đương cầm quyền, đi chệch ra ngoài thì chắc chắn sẽ được đảng hỏi thăm sức khỏe. Những nỗ lực khai phá của linh mục Nguyễn Phương trong tác phẩm Việt Nam Thời Khai Sinh thật tình mà nói không những đã tạo ra phản ứng của nhiều giới nghiên cứu, học giả ở Miền Nam trong đó có khen mà cũng có chê và gần đây, ngay chính trong nước cũng đã có người, dựa trên những công trình đã được công bố của vị giáo sư Viện Ðại Học Huế này, để đặt lại một số vấn đề với chính quyền CS đương đại 3.

Trong phần Mở đầu của tác phẩm Việt Nam Thời Khai Sinh, linh mục Nguyễn Phương đã cho biếtrằng: “Ðể có thể đi vào vấn đề một cách vô tư, chúng tôi đã cố áp dụng phương pháp sử học vào mỗi tài liệu, mỗi sự kiện, không lo sợ khi gặp phải những câu hỏi khó khăn cũng không ngần ngại nói lên những sự thật gây cấn. Không có mục đích nào khác ngoài việc tìm cho được chân lý về quá khứ của dân tộc...” 4

Vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam đã nhìn dưới nhiều quan điểm lịch sử khác nhau và có thể nói được rằng, trong nhiều năm qua, vấn đề đó cũng vẫn còn là những trăn trở thường xuyên đối với nhiều người, ngoại trừ quan điểm sử học của giới lãnh đạo và giới viết sử trong nước. Ðó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy, kêu gọi người ta đi tìm chân lý sự thật.

1.- KHI NGƯỜI TA ÐI TÌM CHÂN LÝ'...

Trong số những người đi tìm chân lý lịch sử, có nhà sử học Trần Gia Phụng. Trong thời gian vừa qua, Trần Gia Phụng lại cho trình làng một tác phẩm nữa, tác phẩm thứ 15, do Nhà xuất bản Văn Mới ở California in và phát hành, với tựa đề Những câu chuyện Việt Sử (tập 4)mặc dù ông đến định cư tại Canada chưa đầy 10 năm. Trong lúc tình hình kinh tế xuống dốc ở Hoa Kỳ và có lẽ ở Canada cũng không mấy khá hơn, việc bỏ tiền ra để in một tác phẩm văn chương hay sử học rồi đem đi tiêu thụ qua ngã bạn bè, thân hữu, đồng hương cũng đã là một vấn đề khó khăn, đó là chưa kể hệ thống phát hành chặn trước, xén sau ngót ngoét cũng đến 50% hoặc 60% giá trên một cuốn sách. Việc ông Phụng in liên tiếp một hơi 10 năm trên 15 cuốn sách như vậy nói lên “nội lực thâm hậu” của tác giả. Phải là một người có tinh thần đối với lịch sử lắm mới làm được như vậy. Dù sao, các nỗ lực viết lách, in ấn liên tục trong mười năm qua của Trần Gia Phụng cũng nói lên được thiện chí đóng góp của tác giả với số lượng tác phẩm in ra, còn về phẩm chất thì đó lại là việc khác.

Mở đầu tác phẩm mới trình làng (Những câu chuyện Việt Sử, tập 4) là bài viết Lạc Việt Là Gị qua đó Trần Gia Phụng đã đề cập đến bốn người mà ba người là giáo sư Sử học ở các trường đại học Miền Bắc (Ðào Duy Anh, Văn Tân, Hà Văn Tấn) và một người đã từng dạy Trần Gia Phụng ở Trường Ðại Học Sư Phạm Huế và Trường Ðại Học Văn Khoa Huế đó là Linh mục Nguyễn Phương. Bài viết này được đặt vào vị trí đầu tiên của tập sách chắc chắn cũng nói lên dụng ý của tác giả là muốn người đọc chú ý ngay đến bài này. Chúng tôi sẽ lần lượt đọc qua bài đó để xem tác giả trình bày vấn đề Lạc Việt ra làm sao, với hy vọng góp chút ý kiến với tác giả.

Sau đây là lời Trần Gia Phụng đề cập đến vấn đề Lạc Việt và quan điểm của các tác giả nêu trên:

Chữ ‘Lạc Việt’ gồm hai phần, “Lạc” và “Việt”. “Việt” là tộc Việt. Còn “Lạc” được các tác giả Ðào Duy Anh, Văn Tân, Hà Văn Tấn, Nguyễn Phương, dựa trên hình vẽ của các trống đồng đều cho rằng “Lạc là tên một loài chim.”

Học giả Ðào Duy Anh, trong sách Lịch sử Việt Nam, chương 3 (Nguồn gốc dân tộc ViệtNam, người Lạc Việt), đã viết: “Những điểm ấy khiến chúng ta thấy rằng những người đúc trống đồng ấy – người Lạc Việt – tất đã từng vượt biển. Những chim hậu điểu ấy người ta thấy khắc trên trống đồng chính là chim tô-tem của những người chủ nhân của những trống đồng ấy, tức là người Lạc Việt. Tìm ý nghĩa chữ Lạc hay là họ [Lạc], tức là tên thị tộc của người Lạc Việt, chúng ta thấy chữ ấy chỉ là một loại hậu điểu ở Giang Nam. Xã hội học cho chúng ta biết rằng các thị tộc ở xã hội nguyên thủy thường lấy tên vật tổ mà tự đặt tên. Như thế thì chữ Lạc chính là tên vật tổ, tức loài chim hậu điểu mà chúng ta thấy hình dung trên trống đồng Ngọc Lũ.” (1)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter