lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Quê hương tôi cứ mãi điêu linh - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Huỳnh Tâm)

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (1/12)

“Mẹ Việt Nam muôn đời tuyết băng, diễm tuyệt
Sinh đàn con vạn thuở kiệt liệt, anh hùng” (VTV)

(1) Mẹ gầy. Diễm tuyệt. Nghìn năm
Nón rừng Quan Ải. Giày đầm Cà Mau
Miệng thơm khế. Lưỡi ngọt trầu
Tơ tươi phấn rải. Gấm giàu hương phơi

(2) Uyên. Trinh. Khiết. Bạch. Diệu. Vời
Tay thơm trầm quế. Ngón ngời mẫu đơn
Mưa rây. Sương dẫm. Lụa vờn
Đầu non thác dựng. Cuối sông mạch tràn

(3) Môi nguyệt động. Mũi trăng ngàn
Mắt hồ thu cổ. Mi hàng liễu tân
Vai sương quyện. Ngực khói vầng
Trán căng mộng mị. Má ngần băng sa

(4) Gió ru nguyệt bạch áo tà
Chiều vồng ráng ửng. Đêm hoa nguyệt cài
Triều bào núi lợp hoàng mai
Lũy thành xây lớp đá dài Trường Sơn

(5) Chân khua Đông Hải sóng dờn
Khăn vành. Áo vẽ. Kiệu rồng. Lọng tua
Từ ngàn sau đến ngàn xưa
Sắn, khoai đầy ruộng. Cau, dừa rợp thôn

(6) Khôi. Nguyên. Công. Hạnh. Dung. Ngôn
Thủy chung. Trung liệt. Sắc son. Miệt mài
Mộ. Bia. Lăng. Tẩm. Đền. Đài
Máu, xương Hồng Lạc. Đức, tài Tiên Long

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN
phuhudatsi@yahoo.com
vothanhvan2000@gmail.com

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (2/12)

“Tuy mạnh yếu từng khi có khác
Nhưng hào kiệt chẳng thuở nào không” (BĐV Lê Lợi)

(7) Mê Linh gạt lệ khóc chồng
Cắn răng mài kiếm. Dằn lòng đúc khiên
Gió cuồng. Bão thốc. Mưa xiêng
Nợ chung lửa táp. Thù riêng sóng rồ

(8) Chọn Nam Nguyên dựng cơ đồ
Phất cờ Nương Tử sông hồ gió lên
Thế vỡ thác. Quân cuộn ghềnh
Giáo gươm điệp điệp. Cung tên trùng trùng

(9) Hơn thua một trận thư hùng
Đông Sàng khói ngất lửa bừng Phúc Yên
Nhật Nam. Hợp Phố. Chu Diên
Phong Châu Nữ Chúa trận tiền hô quân

(10) Tàn lọng tía. Giáp trụ vàng
Môi son. Mắt biếc. Gơm làn. Kiếm phơi
Lưng voi trận. Rạng oai trời
Giặc tan. Thây nát. Đầu rơi. Xác vùi

(11) Máu sôi sùng sục chưa nguôi
Long đầm. Hổ huyệt. Tiến lui. Tung hoành
Trở tay chiếm sáu lăm thành
Núi sông rực sáng. Sử xanh lưu truyền

(12) Kỳ tài Hồng Lạc khí thiêng
Anh. Linh. Tích. Tụ. Hạo. Nhiên. Đúc. Mài
Nghìn năm kinh điển không phai
Biển sâu hiển lộng. Đất dày hiển linh

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (3/12)

“Cơ đồ gây dựng trải: Triệu, Đinh, Lý, Trần
Đế Bá tranh hùng cùng Hán, Đường, Nguyên, Tống”
(Bình Ngô Đại Cáo)

(13) Đạp sóng dữ. Chém tràng kình
Cỡi cơn gió mạnh điều binh cõi ngoài
Nghìn năm giặc cỏ khiếp tài
Muôn đời Ngô, Hán biết tay má hồng

(14) Luyện thao binh mã sóng cồn
Gươm linh bão quốc giục hồn nước thiêng
Anh hoa khói ngất Bồ Điền
Nực thơm đởm khí gan liền tướng quân

(15) Cửu Chân tuyệt sắc giai nhân
Nhụy Kiều Chủ Soái uy thần đầu voi
Giáp vàng. Mũ bạc. Kim khôi
Vỗ yên bờ cõi. Phục hồi núi sông

(16) Đường gươm vũ lộng kinh hồn
Dáo thương lẫm lẫm. Đao côn ngời ngời
Đánh quân Lục Dận rã bời
Ngô tặc khiếp vía. Giặc trời chấn  oai

(17) Bắc xâm tháo chạy tàn hơi
Lòng thưa đao kiếm. Ý rời yên nhung
Thế quân tận. Sức binh cùng
Bỏ thương. Bó giáp. Nạp cung. Xé cờ

(18) Tướng hàng. Thảo mãng ngu ngơ
Quỳ dâng ấn kiếm. Trình thơ quy hàng
Óc lầy. Máu vữa. Mật tanh
Một phen bại nhục tan tành tà cơ

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (4/12)

“Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh”
(Chinh Phụ Ngâm)

(19) Buổi khai đao. Thuở dựng cờ
Lũy phơi máu hận. Thành trơ gan liền
Đăng đàn. Bái tướng. Cáo thiên
Vua ban rượu tiễn. Lệnh truyền xuất quân

(20) Lời thề nhổ núi ầm vang
Gươm thề bạt giốc theo làn khí vươn
Mâu. Chùy. Kiếm. Kích. Đao. Thương
Voi tràn lệch đất. Ngựa bương sập đồi

(21) Trí lấp biển. Lực nghiêng trời
Rỡ ràng nòi giống. Rạng ngời núi sông
Quân hùng chờ pháo tiến công
Trống dồn dập trút. Cờ lồng lộng căng

(22) Hịch Sát Đát vỗ chìm trăng
Phá tan Ải Bắc. Nhổ phăng trụ đồng
Khí Phù Đổng. Phách Diên Hồng
Mấy phen kinh lược chí lồng lộng cao

(23) Định hải kiếm. Trấn sơn đao
Núi nung thép cứng. Biển gào lòng son
Giang san thúc rã Trống Đồng
Xoay gươm vạch đất. Hươi thương giữ bờ

(24) Rạch đông hải. Vén sương mờ
Đương trường thuyền rợp. Trận Đồ buồm giăng
Khoa đao thẻo phạt bao phen
Vung tay sấm sét. Dang chân lôi đình

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (5/12)

“Làm trai cho đáng thân trai
Xuống đông, đông tỉnh; lên đoài, đoài yên”
(Ca Dao)

(25) Bao phen phóng kiếm ngạc kình
Bắc: thu Hán tặc. Nam: bình Chiêm man
Bao phen quét sạch Đồ Bàn
Lấy đầu Chiêm Chúa. Chiêu hàng Chiêm quân

(26) Mấy phen Lưỡng Quảng tung hoành
Phanh thây Ngô tướng. Phá thành Nguyên binh
Mấy phen truy bức Động Đình
Sử kinh còn chép. Bia hình còn ghi

(27) Phiên Ngung mấy trận lâm nguy
Theo gươm Tướng Súy thừa uy quân tràn
Sá gì đạn lớp, tên màn
Đoạt cờ. Bắt tướng. Nghiêng thành. Lấp khơi

(28) Đường gươm Nam Tướng lệch trời
Suối tuôn. Thác trút. Sao dời. Trăng run
Ghìm cương. Tuốt kiếm. Mắt trừng
Ầm ầm pháo tạt. Phừng phừng đạn bay

(29) Vểnh râu. Nhếch mép. Dựng mày
Sấm ran chiêng trận. Sét lay trống thành
Quân chen. Voi lấn. Ngựa giành
Tượng xa mù đất. Quân doanh ngất trời

(30) Nước non khẳng khái kêu mời
Anh hùng, liệt nữ… vì đời thùy danh
Tận cùng Lũng Cú, Viên An
Trường Sa một dải giang san nối dài

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (6/12)

“Múc cạn nước Đông Hải dễ mà rửa sạch tanh nhơ
Đẳn hết trúc Nam Sơn chẳng đủ chép ghi tội ác”
 (Bình Ngô Đại Cáo)

(31) Kể từ lửa ngất, khói vây
Giặc gieo huyết hận. Xâm gây huyết thù
Hoàng Sa dằng dặc sa mù
Xiềng gông ngập lũng. Ngục tù đầy thung

(32) Tham tàn. Cực ác. Cùng hung
Giết dân. Cướp đất. Tranh hùng. Đoạt ngôi
Đau thương. Uất khí. Ngất trời
Dặm hồng cát đỏ rụng đồi non sương

(33) Rừng gươm, biển dáo… khôn lường
Bao nhiêu nước mắt đêm trường chưa nguôi
Chém. Đâm. Đày. Ải. Dập. Trù
Rừng chôn (tìm ngọc). Biển vùi (mò trai)

(34) Bao năm xát muối, đâm gai
Bấy năm huyết lệ chuốt dài dáo gươm
Chí nung. Hận ấp. Thù ươm
Kiếm, cung phăng núi. Đao, thương bạt trời

(35) Trùng mây vó ruổi dặm vời
Kinh sôi đồn lạnh. Sách ngời trăng chênh
Phổi tan. Óc nát. Gan lềnh
Quật cường sùng sục lóe xanh thép rờn

(36) Cắn môi. Ngậm đắng. Nuốt hờn
Tài đùn hực núi. Trí vờn cuộn mây
Giận bầy lang sói nghiệt cay
Nghiến răng hùm dữ. Dựng mày cọp thiêng

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (7/12)

“Chí những muốn moi gan lấy tiết
Lòng những toan xẻ thịt bằm da”
(Hịch Tướng Sĩ)

(37) Vua hạ chiếu: Diệt ngoại phiên
Lệnh nung khí ngất. Hịch truyền chí cao
Rút gươm. Tuốt kiếm. Vung Đao
Hoành thương. Dựng kích. Phóng lao. Tung chùy

(38) Đánh cho sấm dậy bắc thùy
Vân Nam, Lưỡng Quảng khiếp uy Lạc Hồng
Đánh cho sôi sục biển đông
Đánh cho máu đỏ nhuộm hồng Tam Sa

(39) Đánh cho sấm ký trổ hoa
Đánh cho Việt Sử bìa da mạ vàng
Đánh cho giặc trở dáo hàng
Bẻ thương. Đốt giáp. Lạy vang. Xưng thần

(40) Đánh cho bụng cá đầy phân
Vữa từ thịt, tóc, xương, gân… quân thù
Phen nầy nuốt nhục thiên thu
Bừng bừng lửa dậy. Mù mù khói pha

(41) Đánh như sấm vỡ chớp lòa
Đánh thu Cần Trạm, Lê Hoa.. hưng bền
Đánh xui đất quặn, núi rền
Đánh cho xác giặc lềnh bềnh biển đông

(42) Đánh cho máu chảy thành sông
Xương chồng chất núi. Sọ chồng chất truông
Lân chồm. Hổ dậy. Rồng vươn
Nanh nhe. Vuốt múa. Vảy giương. Móng vờn

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (8/12)

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng
Đánh cho sử tri: Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(Hịch Tây Sơn)

(43) Đánh cho nước cạn, non mòn
Rừng sâu ngọc thạch. Biền cồn ngọc trai
Đánh cho quần đảo nối dài
Cam Tuyền, Vĩnh Lạc, Quang Hòa, Tri Tôn

(44) Đánh cho kiêu lộng mười phương
Nam Thiên, Bắc Lĩnh, Tây Sơn, Đông Triều
Nối liền ruộng rẫy phong nhiêu
Cà Mau, Gia Định, Bạc Liêu, Khánh Hòa

(45) Nối dài Dung Quốc, Sơn Chà
Hoàng Sa, Tứ Chính, Trung Sa, Ba Bình
Cỏ Rong, Tuyên Đức, Nguyệt Thiềm
Cát vàng Song Tử còn nguyên đá ngầm

(46) Đánh cho Duy Mộng, Phú Lâm
Gắn liền Trà Khúc, Hương Giang, Thu Bồn
Đánh cho Bạch Quỷ sóng dồn
Mưa về pha ngọt phố phồn Hội An

(47) Tây Sa, Chữ Thập, Vành Khăn
Hoang sơn đã lĩnh hịch văng vẳng lời
Quê Hương máu thịt muôn đời
Đất liền gió thét. Biển sâu sóng gào

(48) Phen nầy mày xếch giương cao
Điểm thương. Phăng kích. Lộng dao. Xoay chùy
Biển Đông riêng cõi cương thùy
Trương cung. Lắp nỏ. Vung rìu. Múa can

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (9/12)

“Bêu đầu Hốt Liệt cho cam
Phơi luôn thịt chúa Vân Nam bên đường”
(Hịch Tướng Sĩ)

(49) Hận bừng. Lửa ngất. Khói lan
Bản Giốc sương tỏa. Nam Quan mây vầng
Đánh khoe mưu lược kỳ nhân
Ung dung. Sảng khoái. Xuất thần. Hiên ngang

(50) Đánh cho cạn nước Trường Giang
Đánh cho Xích Bích, Đồng Quan… thở dài
Đánh cho Cai Hạ khiếp tài
Tần Cung diễn võ. Yên Đài khoa đao

(51) Đánh thiêu lương thảo Ô Sào
Giang Đông, Chương Thủy, Tiêu Dao… kinh hồn
Đánh tràn Lô Thủy, Kỳ Sơn
Đánh cho Trường Bản, Mộc Môn… rùng mình

(52) Đánh cho chấn cổ, hưng kim
Đánh ngâm Kinh Bắc. Đánh chìm Kinh Nam
Đánh dìm Ngõa Khẩu, Hàm Đan
Lạc Dương, Hoài Bắc, Trường An, Nhai Đình

(53) Đánh cho lung lạc Thái Hằng
Hiếp Ma Thiên Lãnh, Quảng Lăng, Kê Đầu
Đánh thu Ngũ Nhạc, Hồng Câu
Đánh lay Nam Quận, Ngưu Đầu, Liêu Đông

(54) Đánh xui trời lở, đất long
Tước Lâu khói ngập. A Phòng lửa thiêu
Đánh cho Đường Hán… tiêu điều
Đánh cho Bắc Tống, Thanh Triều… nhược, hoen

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (10/12)

“Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tuyệt hiện định phận tại thiên thư”
(Lý Thường Kiệt)

(55) Đánh từ dị sử đánh lên
Đánh qua cổ sử máu lềnh thiên thu
Đánh lay hiện sử huyết thù
Đánh xây huyền sử sương mù giăng quanh

(56) Đánh xiêu Vạn Lý Trường Thành
Đốt phăng Sạn Đạo. Tung hoành Sài Tang
Đánh thu tướng ấn Tam Tần
Đánh tranh ngọc tỷ mấy lần đồ vương

(57) Đánh hầm lửa dập Thượng Phương
Đánh ngâm Tà Cốc, Vị Ương… khói vờn
Cửu Lăng, Cửu Lý… ngậm hờn
Cối Kê, Bạch Mã, Thái Sơn, Ngọc Tuyền

(58) Giao long khóc. Thuồng luồng kinh
Đánh cho bách quỷ, thiên linh lạnh rờn
Ngũ Trượng Nguyên, Thiên Đản Sơn
Đánh cho Quan Độ sởn hồn, khiếp oai

(59) Đánh thu Quan Trấn về tay
Gom tròn sông núi một nhà Việt Nam
Đánh giành Đông Hải biên giang
Đánh cho quần đảo phục hoàn uyên nguyên

(60) Đánh gom non nước vẹn tuyền
Đánh cho sống gấm nối liền biển nhung
Đánh nêu cận sử oai hùng
Đánh cho Mẹ Việt ôm chùng đảo khơi

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (11/12)

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước vì khử bạo”
(Bình Ngô Đại Cáo)

(61) Nam Thiên phấn dũng ngút trời
Đất bồi lũng thấp. Biển dời bờ xa
Giang san cẩm tú chan hòa
Bừng bừng khí thế. Lòa lòa trung can

(62) Lời thề rực sáng đá vàng
Chuyển rừng. Lay núi. Động ngàn. Cuốn mây
Sóng cồn biển nhấp nhô say
Nối liền một dãy thịt da muôn đời

(63) Sục sôi núi đẫm sương trời
Tuyết tan. Băng vữa. Khuê dời. Đẩu sa
Ươm mầm đất Việt trổ hoa
Bắp, khoai lịm ngọt. Rau, cà tươi xanh

(64) Lạnh rờn thép lóe kiếm quang
Khơi nguồn sông lạch nước tràn vực sâu
Hồn Bách Việt. Phách Giao Châu
Biển khơi Giao Chỉ. Cổ Lâu Loa Thành

(65) Bồi cho rừng chín Nam Trân
Đắp cho tụ ngọc đông vàng Nam Nhai
Kho Đông Hải chứa ngọc trai
Trường Sơn đầy ắp ngà dài voi thiêng

(66) Vun cho ấm lửa bưng biền
Cơm chiều Mẹ thổi khói hiền vây quanh
Xới cho tình dậy am tranh
Đường bừa, nhát cuốc dân lành đơm hoa

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

TRƯỜNG SA HUYẾT HẬN (12/12)

“Xã tắc từ nay sẽ vững yên
Non sông từ đây sẽ đổi mới”
(Bình Ngô Đại Cáo)

(67) Làm cho khiếp đảm thiên oai
Một lần để lại ngàn sau danh ngần
Sấm rền. Sét nổ. Sóng dồn
Khấu cuồng tán đởm. Giặc cuồng bặt tăm

(68) Giữ cho trăng sáng đêm rằm
Xui ong mữa mật. Giục tằm nhả tơ
Khiến cho sỏi đá thành thơ
Bút, nghiên vun đất. Hiệu, cờ nối khơi

(69) Tô xinh phấn lộng son ngời
Má hồng, môi đỏ… muôn đời gái Nam
Khuyên cho tài tử, giai nhân
Thuyền quyên sánh với Huân Thần xứng đôi

(70) Giữ cho Cha sáng nụ cười
Môi tươi Mẹ mỉm thơm mùi trầu cau
Giữ cho Kinh Sử tinh làu
Trưa hè trẻ hát phong dao rợp đồng

(71) Giữ cho tên tuổi Lạc Hồng
Nghìn thu. Khắc đá, đổ đồng. Dài lâu
Làm cho bốn biển, năm châu
Kiêng tên. Dè tiếng. Khấu đầu. Chấp oai

(72) Giữ cho con cháu muôn đời
Bước đi ngẩng mặt. Đứng ngồi ung dung
Dương danh nòi giống kiêu hùng
Núi sông trầm tỏa. Biển rừng ngọc dâng

Phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN
 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter