lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

- Thăng Long Xưa Hà Nội Nay - Trần Nhu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

- Lời Kêu Gọi Chống Giặc Tàu - Khối 8406

- Nghĩ Về Phật Giáo Và dân Tộc - Thượng Tọa Thích Viên Định

- Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà 1, 2, 3 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

- Tính Chính Danh Của Đại Lễ Ngàn Năm - Nguyễn Phương Anh

- Ngàn Năm Thăng Long - Trần Văn Giang

- Tản Mạn Về Ngàn Năm Thăng Long - Mai Thanh Truyết

- Anh Không Về Đại Lễ - Lê Phú Khải

 

Đang xem báo lichsuvietnam - lichsuvietnam

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam

Trận Đánh Snoul Và Những Hậu Quả

1, 2, 3

Một lời thất hứa

Tình cờ tôi thấy một Trang Nhà của anh Nguyễn Văn Tín,[1] em ruột của cố Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu, vị Tư lệnh SĐ5BB đáng kính của tôi trong những năm 1969, 1970 và 1971. Ðọc xong tôi mới thông hiểu cho những đau đớn và uất ức của đại gia đình tướng Hiếu. Thế là thời gian không hàn gắn được những nỗi đau thương của con người; bà tướng Hiếu đã phải sống và chết trong những ngày buồn tủi của một kẻ tha hương; anh Tín đã cố gắng làm những gì anh có thể để minh oan cho người anh kính mến của anh. Lại còn biết bao nhiêu người cùng một hoàn cảnh như gia đình của tướng Hiếu, như gia đình của các chiến hữu của tôi trong cuộc Hành quân tại Snoul năm 1971. Thôi thế là cây muốn im mà gió lại nổi trở lại, tôi phải viết để nói lên một sự thật, bởi vì thật tội nghiệp cho các chiến hữu của tôi cùng với tướng Hiếu, cũng như Ðại tá Bùi Trạch Dzần đã bị bỏ quên oan uổng trong quân sử QLVNCH đã từ lâu.

Sự thật, tôi có cái lý do để lặng yên đã quá hơn ba mươi năm nay, bởi vì một lời nói tâm tình của tướng Hiếu, khi tôi gặp lại ông cuối năm 1971 tại Ðà Lạt, khi ông trở về dự lễ Mãn khóa 24SVSQ. Ông đã làm tôi cảm thấy quá nhỏ bé trước cái vĩ đại bao la của một kẻ chân thành yêu nước, khi tôi nghe ông nhỏ nhẹ tâm tình, "Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 đang cầm quân giữ nước, vì vậy uy tín của Trung tướng phải được duy trì. Nếu anh nghĩ đến Tổ quốc nhiều hơn, thì anh sẽ hiểu rõ lý do chúng ta phải bỏ qua quá khứ, để quên đi một vài lỗi lầm của Trung tướng trong trận Snoul. Làm người thì đôi khi cũng phải gặp phải lỗi lầm. Tôi chỉ có một điều đau lòng là không đủ thẩm quyền để vinh danh các anh em trong trận Snoul mà thôi".[2]. Thôi thế cũng đủ cho tôi ngậm miệng suốt hơn ba mươi năm nay!.

Bây giờ Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 không còn giữ nước nữa, thời gian cũng không hàn gắn được những nỗi đau đớn uất ức của con người. Thế là tôi có lý do để thất hứa với tướng Hiếu, để viết vội và viết đúng một sự kiện của quân sử. Viết vội vì tôi sợ các nhân chứng còn lại sẽ không còn mãi trên cái cõi tạm nầy nữa, để xác nhận hay thanh minh. Viết thật thì cần có tài liệu chính xác và nhân chứng để xác nhận. Ðó cũng là một cái khó của sự viết thật. Tôi đã cố tìm tướng Bùi Thanh Danh, cựu Tư lệnh Sư đoàn 5 VC năm 71-72, cựu tư lệnh Quân khu 7, tướng Lê Nam Phong, cựu Tư lệnh Sư đoàn 7 VC năm 71-72, cựu Giám đốc Học viện Lục quân 2 (Long Bình, Ðồng Nai)[3] , tuy nhiên chỉ liên lạc được với một số Sĩ quan của hai Sư đoàn nầy mà thôi. Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3, QLVNCH, cũng không chịu trả lời lá thư của tôi. Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 là một vị tướng tài ba khi ông còn là Tư lệnh Sư đoàn 21 BB, cho nên tôi nghĩ rằng ông phải có một lý do thầm kín để không nói lên một sự thật của trận Snoul. Tôi chỉ cầu mong rằng Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 sẽ có dịp nói lên những lý do ông đã án binh bất động trong tuần lễ cuối cùng của tháng năm, năm 71, cũng như cho lệnh Chiến đoàn 8 rút quân đơn thương độc mã, trong khi đơn vị nầy đang bị bao vây và tấn công từ ngày 24/5/71 đến ngày 30/5/71, để chúng tôi vẫn kính phục Trung tướng như là một vị tướng lãnh tài ba của Quân sử VNCH. Mong thay!

Hành Quân Của Chiến Ðoàn 8 Tại Snoul
(Từ ngày 15/4/71 đến ngày 30/5/71)

lichsuvietnam, bản đồ quân sự

1. TÌNH HÌNH:

A. Ðịch:

a. Sư đoàn 5VC đang hoạt động quanh khu vực Snoul, sẵn sàng xử dụng trận địa pháo và tấn công ồ ạt vào các căn cứ của ta.

b. Sư đoàn 7VC và Sư đoàn 9VC hoạt động quanh khu vực Chup, Kampong Cham và hướng Nam Snoul.

c. Sư đoàn 7VC được di chuyển về quanh khu vực Snoul để phối hợp với Sư đoàn 5VC trong kế hoạch bao vây và tiêu diệt CÐ8, từ ngày 15/5/71.[3,7]

B. Bạn:

a. Nhiều chiến đoàn dưới quyền chỉ huy của hai Tư lệnh Sư đoàn 18 và SÐ25 với tổng số quân số khoảng 20,000, nỗ lực chính của Quân đoàn, đang hành quân chung quanh khu vực Chup và Kampong Cham, và hướng Nam của Snoul, sẵn sàng tăng viện cho nỗ lực phụ tại Snoul.[4]

b. Các Đại Đội Không Kỵ Hoa Kỳ: ĐĐ B/3/17/KK yểm trợ trực thăng trong khu vực hành quân của Chiến Đoàn 8; ĐĐ A/3/17/KK được tăng cường hoạt động cho Chiến Đoàn 8 kể từ ngày 01/5/71. Quan sát không thám từ phía Tây trong khu vực liên hệ chiến thuật/SĐ.[5]

c. Lực lượng xung kích QÐ3 dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Sư đoàn 5, kể từ ngày 31/5/71, để tiến lên hướng Snoul đánh giải vây và tiếp thoái CÐ 8 rút về Lộc Ninh.[6,27]

2. NHIỆM VỤ:

a. Chiến Đoàn 8 tiếp tục nhiệm vụ ấn định, lợi dụng thời gian còn lại của mùa nắng, chỉnh đốn duy trì thế công trong giai đoạn 3 của hành quân TT02/21/85/NB: lùng và gây tổn thất cho địch và đồng thời ngăn chận sư xâm nhập của địch vào nội địa.[5]

b. Chiến Đoàn 8 sẽ gia tăng hành quân cường thám lùng diệt địch, các đơn vị của SĐ5 sẽ khám phá kho tàng địch quanh vùng Snoul và kiểm soát chặt chẽ QL13 từ Lộc Ninh tới Snoul.[5]

3. THI HÀNH:

A. Quan niệm điều quân:

a. Thiết lập các căn cứ phòng thủ kiên cố.

b. Tổ chức thường xuyên hành quân viễn thám, phục kích và tấn công hạn chế và thăm dò.

c. An ninh trục lộ từ biên giới đến Snoul.

d. Xử dụng pháo binh và không yểm để đánh phá ngày đêm các mục tiêu chung quanh khu vực Snoul.

B. Phân công:

a. Tiểu đoàn 3/9

- Tổ chức phòng thủ căn cứ tại tọa độ XU 650280.

- Hoạt động trong khu vực tọa độ XU 590300, tọa độ XU 640320, tọa độ XU 680260, tọa độ XU 640260.

- Trách nhiệm an ninh lộ trình QL13 từ tọa độ XU 670260 đến tọa độ XU 618310.

b. Tiểu đoàn 3/8

- Tổ chức phòng thủ căn cứ tại tọa độ XU 580330.

- Hoạt động trong khu vực tọa độ XU 590300, tọa độ XU 640320, tọa độ XU 600350, tọa độ XU 540310

- Trách nhiệm an ninh lộ trình QL13 từ tọa độ XU 618270 đến tọa độ XU 575335.

c. Tiểu đoàn 2/7

- Trừ bị cho Chiến đoàn 8.

- Hoạt động trong khu vực tọa độ XU 510380, tọa độ XU 490340, tọa độ XU 600350, tọa độ XU 540310.

- Trách nhiệm an ninh lộ trình QL13 từ tọa độ XU 575335 đến Chợ Snoul và QL7 từ Chợ Snoul đến tọa độ XU 553363

d. Tiểu đoàn 1/8

- Ðược tăng phái chi đoàn chiến xa, tổ chức phòng thủ căn cứ tọa độ XU 562382.

- Hoạt động trong khu vực tọa độ XU 540420, tọa độ XU 600420, tọa độ XU 510380, tọa độ XU 490340

- Trách nhiệm an ninh lộ trình QL7 từ tọa độ XU 553363 đến tọa độ XU 562382.

e. Tiểu đoàn 2/8

- Bảo vệ BCH Chiến đoàn 8.

- Sẵn sàng làm lực lượng trừ bị cho chiến đoàn khi có lệnh.

f. Thiết đoàn 1 thiết giáp

- Xuất phái một chi đoàn chiến xa cho Tiểu đoàn 1/8

- Trừ bị cho Chiến đoàn 8.

C. Yểm trợ hỏa lực: Tiểu đoàn pháo binh: Yểm trợ trực tiếp cho các tiểu đoàn.

1, 2, 3

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ