lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

- Thăng Long Xưa Hà Nội Nay - Trần Nhu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

- Lời Kêu Gọi Chống Giặc Tàu - Khối 8406

- Nghĩ Về Phật Giáo Và dân Tộc - Thượng Tọa Thích Viên Định

- Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà 1, 2, 3 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

- Tính Chính Danh Của Đại Lễ Ngàn Năm - Nguyễn Phương Anh

- Ngàn Năm Thăng Long - Trần Văn Giang

- Tản Mạn Về Ngàn Năm Thăng Long - Mai Thanh Truyết

- Anh Không Về Đại Lễ - Lê Phú Khải

 

Đang xem báo lichsuvietnam - lichsuvietnam

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

- Ngàn Năm Thăng Long -            

Chiều thu trời lạnh nắng sang sông 
Đồng vọng quê xa chạnh não lòng
Nghe máy truyền thanh Việt cộng nói
Ngàn năm kỷ niệm thành Thăng Long .

Sử rằng vua Lý đến Đại La  (1)
Điềm thấy rồng bay nên đổi là
Tháng bảy (7) Thăng Long, Đại cồ Việt  (2)
Ngàn năm (1010) kỷ niệm núi sông nhà .

Ngày nay (2010) phải lúc nước suy vong
Mạnh, Trọng, Triết, Dũng quên tổ tông
Đem lễ Thăng Long vào lễ Hán :
Tháng mười (1-10) quốc khánh của Mao hồng (3).

Đau lòng dân tộc khốn cơn nguôi
Xót nước non nhà rách tả tơi
Bởi bọn Hồ, Đồng, Anh, Phiêu, Dzuẫn
Buôn dân bán nước nhục muôn đời .

Hỡi toàn dân nguyện đứng lên mau
Giải tán công an, đuổi giặc Tàu
Bắt cộng tiếm quyền ra xét xử
Tinh thần ái quốc rạng thiên thâu ./.

TTX, Montréal l8-09-2010

(1)vua Lý= Lý Thái Tổ tên Lý công Uẩn niên hiệu Thuận Thiên

(2)Đại La=Tháng bảy(7) năm 1010 dời đô từ Hoa lư về Đại la Thành rồi đổi tên là Thăng Long thành lấy cớ
có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra ..
Đại cồ Việt= Quốc hiệu có từ đời vua Đinh tiên Hoàng đến đời vua Lý thái Tông tức là thái tử Phật Mã 1028-1054.

(3)Tháng 10 Quốc khánh = Mồng một (01) tháng 10 quốc khánh Trung Hoa của Mao trạch Đông

GHẾ LONG

Nhớ thuở xưa Tàu chết nghẹt sông,
Mà nay lạy Chệt khiến đau lòng.
Gian manh Hồ tặc dâng Tàu nước,
Đại lễ cộng hề ngồi ghế long.

Cộng sản bao giờ nhớ Đại La?
Nhớ ngày tên đã đổi ra là
Thăng Long, đẹp tốt từ ngày ấy,
Nay cộng gian manh bán nước nhà!

Hồ tặc đã gây nước bại vong.
Cáo Hồ nào nghĩ chuyện tồn tông;
Chỉ mong nhuộm đỏ toàn châu Á
Theo đúng chủ trương nướcViệt hồng.

Dân tộc đau lòng không thể nguôi,
Quốc gia gấm vóc nát banh tơi.
Cán cầy, cán cuốc gây tai họa,
Bán nước cộng mang nhục vạn đời.

Đã đến lúc rồi, Vùng dậy mau!
Cùng nhau đoạt lại đất dâng Tàu
Do danh vọng hão mà Hồ hiến.
Đất của tổ tiên phải tái thâu.

Dzoãn Thường
Pasadena 3-10-2010

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ