Stugna-P

Stugna-P. Robotsystemet har använts i det r… It was developed by luch design bureau.

Stugna-P
Ukraine and Turkey mutually beneficial cooperation Defense Express from en.defence-ua.com

It was developed by luch design bureau. Robotsystemet har använts i det r… This weapon was adopted by ukrainian armed forces in 2011.

Read More

Slouží K Ničení Tanků, Obrněných Vozidel A Opevnění.

Robotsystemet har använts i det r… Skif är det ukrainska ordet för skyter och stugna är namnet på en lokal flod, en biflod till dnepr. Deriváty tohoto systému jsou vyráběny v bělorusku a v turecku.

Dess Styrenhet Är Utvecklad Och Tillverkad Av Den Vitryska Designbyrån Peleng I Minsk.

This weapon was adopted by ukrainian armed forces in 2011. It was developed by luch design bureau.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *