lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas belong to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Thông Cáo Báo Chí Về Diễn Tiến Vận Động Tổ Chức Hội Nghị Liên Kế́t Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

Ban Báo Chí

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

PO Box 262066, Tampa, FL 33685

Email: Fed.Vac.USA@gmail.com - Web: CDLBHK.ORG

Thông Cáo Báo Chí

Về Diễn Tiến Vận Động Tổ Chức Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

Kính thưa toàn thể quý vị,

Một số Cộng Đồng cũng như Thân hữu muốn biết rõ tiến trình chuẩn bị tổ chức Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tại Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 11 và 12 tháng 10, 2015 sắp tới như thế nào, chúng tôi xin được trình bày như sau:

Ý tưởng kết hợp người Việt tại hải ngoại đã được nhiều cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, các vị trưởng thượng đề ra từ lâu, có thể nói là cách đây khoảng 20 năm, như vậy vấn đề không có gì mới lạ. Các Cộng Đồng tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, Canada… đã nhiều lần đề xướng nhưng chưa thực hiện được vì chưa gặp cơ hội thuận tiện.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2009-2012 (Ô. Nguyễn Văn Tánh là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Ô. Nguyễn Văn Tần là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, BS Võ Đình Hữu là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát), đã có những nỗ lực tích cực liên kết các cộng đồng tại Hải Ngoại. Ông Nguyễn Văn Tần được Hội Đồng Đại Diện ủy nhiệm tham dự Ủy Ban Liên Lạc Cộng Đồng Hải Ngoại, nhưng rất tiếc vì lý do ngoài ý muốn nên sự kết hợp bị đứt đoạn. CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ tiếp nối trong 3 năm qua, đã liên lạc, tiếp xúc với cộng đồng khắp nơi, dưới đây là một vài thí dụ:

-  Thăm viếng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu hai lần. Lần đầu vào tháng 8 năm 2014 với một phái đoàn gồm BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch HĐ Chấp Hành Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ, Ông Lưu Văn Tươi Chủ Tịch CĐVN Florida, Ông Nguyễn Trung Châu, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Lần thứ hai vào tháng 3 năm 2015 do BS Đỗ Văn Hội phụ trách.

-  Thảo luận với BS Trần Văn Tích (lúc đó là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức, liên lạc giữa các cộng đồng tại Âu Châu);

-  Hợp tác với các vị Chủ Tịch Cộng Đồng tại Âu Châu, Canada trong công tác Nhân Quyền tại LHQ;

- Thỉnh ý các Nhân Sĩ, Cựu Quân Nhân, đa số đều đồng ý nên tiến đến kết hợp.

Riêng việc kết hợp các cộng đồng tại Hoa Kỳ, đã có nhiều vận động ráo riết kể từ khi ngày thành lập CĐVN Hoa Kỳ năm 1993 tại Florida và qua nhiều đại hội kế tiếp. CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2012-2015 tiếp nối đã gửi thư đến các Cộng Đồng hiện chưa sinh hoạt chung mời cùng tham dự. Vì thế, từ 30 thành viên trong đại hội năm 2012 đến nay đã có trên 40 cộng đồng thành viên cùng hợp tác. Đại Hội năm 2011 tại Florida chưa tới 20 cộng đồng hiện diện.

Cũng xin nhắc lại là tháng 4/2014 đã có sự trung gian tạo kết hợp của ông Vương Văn Giàu tức Long Điền và ông Chu Bá Yến, Sáng Lập Viên CĐVN Hoa Kỳ.

Những diễn tiến vận động kết hợp gần đây:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2015, CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ đã xúc tiến việc kết hợp này. Tháng 6/2014, nhân dịp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế và Hội Thảo Tình Hình Đất Nước và  Biển Đông tại New York, Đại Hội bán nhiệm kỳ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia LBHK qua bản quyết nghị đã đồng thanh nên thực hiện kết hợp Cộng Đồng tại hải ngoại. Tháng 12 năm 2014 nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại New York, cuộc Hội Thảo Tình Hình Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại với sự có mặt của LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu cùng vị Cố Vấn là LS Võ Minh Cương (cựu Chủ Tịch) và nhiểu đại diện Cộng Đồng, Nhân Sĩ từ Hoa Kỳ, Canada, đều đồng ý nên sớm tổ chức Đại Hội Cộng Đồng Hải Ngoại, và sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn. Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại DC, MD, VA, hiện diện đã nhận  lời.

Ngay sau đó, Đại Hội dự trù tổ chức vào dịp Quốc Hận lần thứ 40 năm 2015 tại Hoa Thịnh Đốn. Vì thời gian quá cấp bách, công tác tổ chức 30/4 lại quá bận rộn nên đã trì hoãn và sẽ tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 10/2015, sau khi Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ ngày 9 và 10 tháng 10, 2015 kết thúc.

(Tất cả dữ kiện về các cuộc tiếp xúc vận động nêu trên chúng tôi vẫn còn lưu giữ).

Nhiều vị đã đề nghị thành lập Ban Vận Động nhằm tổ chức một hội nghị lấy tên là Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhằm chuẩn bị cho đại hội quy mô lớn hơn sau 1 năm. Ban Vận Động phát xuất từ đó.

Như vậy, ý kiến  tổ chức hội nghị liên kết người Việt tại hải ngoại là của các cộng đồng, đoàn thể, cá nhân từ nhiều năm qua. Nay đã đến lúc chúng ta cùng nhau đi tới, thời gian 40 năm đã quá đủ để mọi người mạnh dạn tiến bước.

Theo thông báo của Ban Vận Động, mục tiêu Hội Nghị Liên Kết kỳ này nhằm đề cử “Ủy Ban Liên Lạc và Phối Hợp” hoạt động trong vòng 1 năm với nhiệm vụ liên lạc và phối hợp thực hiện một số công tác cấp thời. Ủy Ban cũng có nhiệm vụ tổ chức đại hội rộng lớn sau 1 năm. Tuy nhiên, quý vị tham dự Hội Nghị sẽ thảo luận và quyết định hình thức của Ủy Ban.

Vì sao có tên 3 vị trong Ủy Ban Vận Động?

Hiện Ủy Ban Vận Động có 3 vị đại diện là BS Đỗ Văn Hội, Ô. Đoàn Hữu Định và Ô. Nguyễn Văn Tánh. Sở dĩ có sự đề cử này vì lý do sau đây:

-  Ông Đoàn Hữu Định, đương kim chủ tịch CĐVN tại vùng Hoa Thịnh Đốn (DC, MD và VA), đương nhiên giữ vai trò chủ nhà (host) phụ trách tổ chức tại địa phương.

-   BS Đỗ Văn Hội, đương kim chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành CĐNVQG/LBHK, làm đại diện trong Ban Vận Động.

-  Ông Nguyễn Văn Tánh, Cựu Chủ Tịch CĐNVQG Hoa Kỳ, từng thành công trong vai trò phối hợp các cuộc biểu tình chống nhiều phái đoàn cộng sản tại New York, Hoa Thịnh Đốn và nhiều nơi khác, đặc biệt các cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hàng năm trong 20 năm qua ở New York.

Để kết luận, chúng tôi xin nêu một số nhận định như sau:

1- Trước tình hình biến chuyển trên thế giới và tại Việt Nam, đây là thời điểm tốt đẹp để cộng đồng người Việt hải ngoại cùng nhau tạo tình đoàn kết gắn bó nhằm hoàn thành những mục tiêu chung, đồng thời hỗ trợ công cuộc đấu tranh hiện nay tại quê nhà.

2-  40 năm là quá đủ. Đã đến lúc mọi người chúng ta cần bỏ qua mọi tỵ hiềm cũ, cùng bắt tay tạo vận hội mới để tập thể người Việt tỵ nạn tại hải ngoại có tiếng nói chung.

3-  Mọi quyết định là do các đại biểu tham dự trong Hội Nghị.

4-  Ủy Ban được đề cử chỉ sẽ giữ nhiệm vụ liên lạcphối hợp thực hiện một số công tác, chuẩn bị cho một Đại Hội quy mô hơn trong tương lai. 

Trân trọng,

Hoa Kỳ ngày 10 tháng 9 năm 2015

TM. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

                                   

BS Võ Đình Hữu                            BS Đỗ Văn Hội                      GS Phạm Văn Thanh

Chủ Tịch HĐ Đại Biểu                    Chủ Tịch HĐ Chấp Hành       Chủ Tịch HĐ Giám Sát

​ ---------------------------------------------

Hãy tẩy chay hàng hóa Trung Cộng

Cương quyết đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Thịnh Vượng

 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

       Liên Bang Hoa Kỳ

Tel: 407-927-0014. Fax: 813-442-7046.

Email: CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM; Web: CDLBHK.ORG

------------

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter