lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2013...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2014

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Thư Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

quốc kỳ việt nam, quoc ky viet nam, quockyvietnam, quockyvn

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

quân sự việt nam, thập nhất đại thần tướng việt nam, ngụy văn thà

Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt-Nam - thời cận đại

Trang Nhà Quân-Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa - Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam -

Quân Sử Sư Đoàn 21 Bộ Binh

quân sự việt nam, quan su viet nam, sư đoàn 21 bộ binh quân lực việt nam cộng hòa

Nguyên là Sư đoàn 11 Khinh chiến, Bộ Tư lệnh ban đầu đóng tại Bạc Liêu, dời về Cần Thơ (4/1961) sau lại về Bạc Liêu (1963), chịu trách nhiệm Tiểu khu An Xuyên-Ba Xuyên-Chương Thiện-Bạc Liêu, hành quân giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê đến Chơn Thành, An Lộc (7/4/1972), tan hàng tại Cần Thơ (1/5/1975).

Năm 1973, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng được cử giữ chức vụ Tư lệnh SD 21 BB. Trong năm 1974, Sư đoàn đã mở những cuộc hành quân đánh bật CSBV tại chiến trường Hậu Giang. Cuối tháng 10/1974, Tướng Hưng bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn cho Ðại tá Mạch Văn Trường để về Cần Thơ giữ chức Tư lệnh phó QK 4.

Sáng ngày 30 tháng 4/1975 tại Cần Thơ, Chuẩn tướng Mạch Văn Trường dùng trực thăng chỉ huy hướng dẫn Không quân oanh kích để yểm trợ cho Trung đoàn 32 BB và Thiết đoàn 9 KB đẩy lui Cộng quân ra khỏi tuyến phòng thủ và dồn chúng đến bờ sông Cầu Nhiếm. Đang giao tranh gây nhiều tổn thất cho địch thì SĐ 21 BB phải dừng lại vì có lệnh ngưng chiến của tân Tổng thống Dương Văn Minh.

Đơn vị trực thuộc

CD 933

PB SD 21 BB

TĐ 9 KB

TĐ 21 CB

TRĐ 31 BB

TRĐ 32 BB

TRĐ 33 BB

Chỉ huy

4/1959 Đại tá Trần Thiện Khiêm

12/1962 Đại tá Bùi Hữu Nhơn

11/1963 Đại tá Cao Hảo Hớn

6/1964 Đại tá Đặng Văn Quang

1/1965 Đại tá Nguyễn Văn Phước

3/1965 Đại tá Nguyễn Văn Minh

6/1968 Chuẩn tướng Nguyễn Vĩnh Nghi

5/1972 Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu

6/1973 Chuẩn tướng Lê Văn Hưng

10/1974 Đại tá Mạch Văn Trường

Chiến trường tham dự

Biệt khu 42 Chiến thuật (1964); Biệt khu Chiến thuật (1964); Biệt khu 44 Chiến thuật (1968); Quân khu 4 (1972); An Lộc (4/1972); Quân khu 4 (4/1975); Cần Thơ (4/1975)

Tiểu sử Đơn vị trưởng

● Đại tướng Trần Thiện Khiêm
Đại tá Tư lệnh SĐ 21 BB kiêm Tư lệnh Biệt khu 42/CT (1960), Thiếu tướng Tham mưu trưởng Liên quân QLVNCH (12/1962), tham dự cuộc đảo chánh do người ...

● Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn
Sau khi làm Chỉ huy trưởng Pháo binh (8/1955), Trung tá Nhơn rời binh chủng Pháo binh theo học khóa Chỉ huy và Tham mưu tại Fort Leavenworth (Kansas). Sau ...

● Trung tướng Cao Hảo Hớn
Đại tá Tư lệnh SĐ 21 BB thay Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn (11/1963), thăng Chuẩn tướng (5/1964), giữ chức vụ Tư lệnh Biệt khu 24 Chiến thuật (1965), thăng ...

● Trung tướng Đặng Văn Quang
Đại tá Tổng Giám đốc Nha Bảo an Dân vệ (ĐPQ/NQ) (1958), Trưởng phòng 4 Bộ Tổng Tham mưu (1962, phụ tá Tham mưu trưởng Liên quân về Tiếp vận), ...

● Chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước
Trung tá Trưởng phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu (1958) kiêm Chỉ huy trưởng Trung tâm Quân báo (1961), thăng Đại tá (1962), Tư lệnh Biệt khu 44 (1964), Phụ ...

● Trung tướng Nguyễn Văn Minh
Nickname Minh Đờn (hay Minh Mụn ?), từng bị tố giác có hành vi bè phái, tham nhũng (?).
Trung tá Tỉnh trưởng An Giang (1961), thăng Đại tá (1964) về ...

● Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi
Thiếu tướng Tư lệnh QĐ 4-QK 4 (5/1972 đến 10/1974), Trung tướng Tư lệnh Tiền phương QĐ 3-QK 3 (4/1975), bị bắt tại mặt trận Phan Rang.

● Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu
Ðại tá Tư lệnh phó SĐ ND (1967), thăng cấp Chuẩn tướng sau chiến dịch Hạ Lào (3/1971), chỉ huy lực lượng giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê ...

● Chuẩn tướng Lê Văn Hưng
Chỉ huy TRĐ31 BB lập nhiều chiến tích tại chiến trường Hậu Giang (1968). Sau thời gian này, ông đã được thăng cấp Ðại tá và giữ chức Tư ...

● Chuẩn tướng Mạch Văn Trường
Thay thế Đại Tá Bùi Trạch Dần chỉ huy TRĐ8 BB sau trận Snoul (5/1971), trong thời gian làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Long Khánh (1973) bị

Được biết...

● Huỳnh Văn Tám - Đại úy Đại đội trưởng Đại đội 21 Cơ giới của SĐ21 BB (1962)

● Bùi Dzinh - Trung tá Tư lệnh phó kiêm Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1960)

● Nguyễn Khắc Bình - Thiếu tá Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1961)

● Đoàn Văn Quảng - Trung tá Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1961-1962)

● Nguyễn Văn Khương - Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1967)

● Nguyễn Ngọc Ðiệp - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1968)

● Nguyễn Tiến Lộc - Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1972)

● TIỂU ĐOÀN 3 NHẢY DÙ - Tăng phái cho SĐ 21 BB để giải tỏa quốc lộ 13 từ Suối Tàu Ô tới An Lộc (4/1972)

● An Lộc - Ngày 12 tháng 4/1972, sau khi An Lộc bị tấn công lần thứ nhất, Bộ Tư lệnh SĐ 21 BB đã được điều động đến Lai Khê

● Lê Nguyên Vỹ - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1973)

● Lâm Chánh Ngôn - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (11/1973)

Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1974)

● Nguyễn Hữu Kiểm - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1975)

● Nguyễn Văn Thân - Sĩ quan SĐ 21 BB bị cai tù âm mưu thảm sát tại trại tù CS xã Lương Tâm, tỉnh Chương Thiện (1975)

● TRUNG ĐOÀN 33 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

● TRUNG ĐOÀN 32 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

● TRUNG ĐOÀN 31 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

Tóm lược


► Hành quân giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê đến Chơn Thành, An Lộc (7/4/1972)

► Trong năm 1974, Sư đoàn đã mở những cuộc hành quân đánh bật CSBV tại chiến trường Hậu Giang

► Tan hàng tại Cần Thơ (1/5/1975)

 

SĐ 21 BB

Hành quân 

 

• 5/1972 An Lộc, TĐ 9 KB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 31 BB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 32 BB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 An Xuyên, TRĐ 32 BB

 

• 4/1975 Cần Thơ, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 Phong Dinh, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 Quân khu 4, TRĐ 32 BB

 

• 4/1975 Rạch Giá, TRĐ 31 BB

 

• 5/1975 Chương Thiện, TĐ 9 KB

http://www.mekongrepublic.com/vietnam/vn_infounit...d

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter