lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

- Cuộc Chiến Hồ Chí Minh Chống Dân Tộc Việt Nam -

lịch sử việt nam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

Nhóm Tâm Việt Úc Châu biên khảo

(tái bản có sửa chữa)

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam
07-2010

MỤC LỤC
      CHƯƠNG 1
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA HỒ CHÍ MINH..       tr. 05
      CHƯƠNG 2
LỄ TẾ CỜ CỦA HỒ CHÍ MINH                                 36
      CHƯƠNG 3
HỒ CHÍ MINH, KẺ MANG TÊN GIẢ                         75
      CHƯƠNG 4
CÁI BÁNH VẼ CỦA HỒ CHÍ MINH                           97

++++++++++++++++++++++

     Lời giới thiệu (tiếp theo) của Khối 8406

Rồi để tiếp tục công trình của Lãnh tụ (đánh phá hầu nô dịch Dân tộc), đồng đảng của ông đã ngụy tạo ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” sau khi toàn bộ lý thuyết của Mác, Lênin, Stalin đã hoàn toàn bị phá sản ở Liên xô và Đông Âu các năm 1989-1991 (ch. 6). Thật ra, HCM chỉ là con vẹt của Stalin (ch. 7), hoàn toàn lặp lại lời nói và hành động, lấy lại phương sách và mục tiêu của tên Đồ tể khát máu này. Cả đời ông ta chỉ biết theo gương Stalin trong việc đối xử với nhân dân lẫn đồng chí. Cụ thể là qua cuộc Cải cách ruộng đất, vụ Nhân văn Giai phẩm, vụ Xét lại chống đảng, cuộc Tàn sát Mậu Thân… Thế nhưng, với bản chất gian manh, HCM luôn ném đá giấu tay (ch. 8), đứng đàng sau mọi hành vi bạo lực của đồng đảng và đồ đệ (như bán cụ Phan Bội Châu, giết bà Cát Hanh Long, tàn sát mọi tổ chức quốc gia cùng chống ngoại thù chung của Dân tộc…), ứng xử vô cùng tàn ác mà bao giờ cũng tỏ ra đạo đức nhân bản, thậm chí trong cả bản Di chúc cuối đời. Là kẻ đã đi hết biển (ch. 9), bôn ba khắp nơi hải ngoại như bao nhà cách mạng đương thời, Hồ Chí Minh và đồng đảng đã chỉ đem về cho Tổ quốc, du nhập vào đất nước một chủ nghĩa sai lầm, một chế độ phi nhân và một chính đảng tàn bạo. Tóm lại, ông ta chỉ là một chính trị gia tồi tệ (ch. 10), thay vì cai trị cho minh chính, theo vương đạo, đem lại hạnh phúc no ấm cho toàn dân, an vui và thăng tiến cho đồng bào, thì ngược lại chỉ biết thống trị theo bá đạo, toàn trị độc tài độc đảng, dẫn đến bao thảm họa cho Tổ quốc và Dân tộc.

Nay nhân cái gọi là “kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Hồ Chủ tịch”, chúng tôi phổ biến tài liệu này không ngoài mục đích phơi bày bộ mặt phản dân hại nước của tay Tội đồ Dân tộc số một đó.      *Khối 8406*

...

Trong vòng 2 năm, từ 1937 đến 1938, cuộc Đại Thanh Trừng trong Hồng Quân đã loại:

- 3 trong số 5 Thống tướng
- 13 Đại tướng trong số 15 người
- 8 Đô đốc Hải quân trong số 9 người
- 50 Tướng Quân đoàn trong số 57 người
- 154 Tướng Sư đoàn trong số 186 người
- 16 Chính ủy cấp Quân đội bị loại tất cả
- 25 Chính ủy cấp Quân đoàn trong số 28 người

Tổng kết cuộc Đại Thanh trừng trong Hồng quân, quyển Hắc thư ước tính (trang 292) “khoảng 30.000 sĩ quan trên tổng số 178.000 người và cho rằng trong chiến trận giữa Nga và Đức, cuộc Đại Thanh trừng nhất là ở các cấp cao đã là một sự thua thiệt nặng nề cho Hồng Quân”. Về phần Thống tướng Tukhatchevski, đến thời Tổng bí thư Khruschchev, thì uy tín ông dần dần được phục hồi và đến năm 1961, ông được Tòa án phán quyết hủy bỏ tội danh “Phản bội và gián điệp” mà Stalin gán cho ông!

Bình luận về biến cố “Gậy ông đập lưng ông - Quân ta giết quân mình” xảy ra cho Hồng quân Liên Xô, Vũ Cao Quận có nhận xét (Trích quyển Gửi lại trước khi về cõi, xuất bản năm 2006, trang 49): “Dù chiến tranh khốc liệt đến mấy, kẻ thù của chủ nghĩa Mác cũng không thể tiêu diệt có hiệu quả và khủng khiếp các lãnh tụ, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp cùng là đồng chí trong phe chủ nghĩa xã hội như Stalin và Mao đã đối xử tàn bạo với các “đồng chí” của mình. Suốt mấy nghìn năm lịch sử chưa có cuộc tự hủy diệt nội bộ nào lớn hơn những vụ do chính các “học trò vĩ đại nhất” của Mác đã làm. Tội ác trời không dung đất không tha trên không thấy nêu ai phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Kỳ lạ thật!”

Lời bình luận của nhà Nghiên cứu Nguyễn Minh Cần, tuy ngắn gọn hơn, nhưng nói lên được tính chuyên quyền và nghi kỵ của Stalin cùng sự thanh trừng sâu sát của chế độ. Trong quyển “Đảng Cộng sản Việt Nam qua những biến động trong Phong trào Cộng sản Quốc tế”, quyển nghiên cứu rất công phu mà tác giả khiêm tốn chỉ gọi là bài, tác giả Nguyễn Minh Cần viết (trang 47): “Stalin đã tiêu diệt đảng Cộng sản của Lênin và dựng lên đảng Cộng sản của mình”

Bạn đọc thân mến ơi, xin hãy “trông người mà nghĩ đến ta”, cuộc Đại Thanh trừng Hồng quân ở Liên Xô rùng rợn như thế đấy, cuộc CCRĐ ở vùng đất sông Hồng nào có thua kém ai đâu, khủng khiếp hơn là đằng khác! Người viết xin được viết lại lời của Người Lính Già Vũ Cao Quận: “Tội ác trời không dung đất không tha này không thấy nêu ai phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Kỳ lạ thật!”

Lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn

Sau khi chiếm trọn miền Nam 30-4-1975, Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976 đã làm y như đàn anh Liên Xô đã làm vào năm 1924 và 1925. Năm 1924 sau khi Lênin từ trần, Liên bang Xô viết đã thay tên Petrograd thành tên mới là Lêningrad để tôn vinh Lênin. Qua năm sau là năm 1925, thừa thắng xông lên, Stalin “nấu chè xôi” sửa tên thành phố Volgograd thành Stalingrad để tự tôn vinh mình mà không kịp chờ cho đến khi qua đời! Thì ra những “Chủ tịch đảng Cộng sản tự xưng là Kách mệnh” mà cũng hành xử như các bậc vua chúa thời phong kiến và cũng muốn tên tuổi mình trường tồn với thời gian theo lối “Thánh thượng vạn vạn tuế” ngày xưa.

Đàn anh Liên Xô tôn vinh Lênin và Stalin thì đàn em Cộng sản Việt Nam không dại gì mà không tôn vinh Hồ Chí Minh! Con vẹt của Stalin mà lại! Cho nên đến năm 1976, Cộng sản Việt Nam cũng “nấu chè xôi” hủy bỏ tên Sài Gòn, tên đã có lịch sử 300 năm, để đặt cho tên mới là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Thiên bất dung gian, tên tuổi của những tên đồ tể Cộng sản Liên Xô cùng chế độ thối tha của chúng lập ra nào có trường tồn được đâu! Đến năm 1961, Stalingrad trở lại thành tên cũ là Volgograd và đến năm 1991, sau khi khối Cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô viết sụp đổ, thì Lêningrad, thành phố mang tên Lênin trở lại thành Petrograd như xưa! Đây Bảng tổng kết về tuổi thọ:

Liên bang Xô viết:            1917–1991 = 74 năm
Thành phố Lêningrad:     1924–1991 = 67 năm
Thành phố Stalingrad:     1925–1961 = 36 năm

Chế độ Xã hội chủ nghĩa mà người Cộng sản xưng tụng là dân chủ hơn chế độ tư bản gấp triệu lần, tại sao mà yểu mệnh như vậy!? Làm sao mà dám sánh với tuổi thọ của những “Ông Già Ba Tri” ở tỉnh Bến Tre của Việt Nam được tiếng là trường thọ! Lại càng không thể sánh với chế độ tư bản tôn trọng dân chủ và nhân quyền của các nước Anh, Pháp, Mỹ… Cựu đại tá Trần Văn Kha, cựu sinh viên khóa 5 Võ bị Đà Lạt (khóa Hoàng Diệu), bàn về sự sụp đổ của Xã hội chủ nghĩa như sau: “Liên bang Xô viết và các nước Đông Âu tan rã không phải vì dân nổi loạn, mà vì cấp lãnh đạo Cộng sản kịp nhận ra rằng ý thức hệ Cộng sản sẽ đưa quốc gia của họ đến chỗ diệt vong, nên họ đã đào lỗ chôn Cộng sản.”Đại tá Kha nhận xét như trên với báo Giao Điểm năm 1993 và lặp lại Lời tuyên bố đáng tự hào của Gorbachev về Cộng sản và tư bản. Lời Tuyên bố lịch sử đó như sau: “Ba mươi năm sau khi Nikita Khrushchev đoán rằng Cộng sản sẽ chôn vùi tư bản, thì tôi, Gorbachev nói rằng Cộng sản đang tự chôn chính mình.

Rõ ràng chưa! Thiên bất dung gian! Những thứ mang nhãn hiệu Cộng sản mất nhân tính, thất nhân tâm, phản tiến bộ, phản cách mạng, phản nhân loại có bền được đâu! Chúng ta chờ xem Thành phố Hồ Chí Minh mang tên xác chết đến năm nào mới chết để cho tên Sài Gòn được sống mãi muôn đời!

Chuyện Stalin chết mấy lần?

Nếu chúng ta trở lại thập niên 20, 30 hoặc 40 và liệt kê những lời chúc tụng và ca ngợi Stalin, chúng ta mới hiểu được Sách lược thần thánh hóa lãnh tụ của Cộng sản! Tác giả Trần Văn Kha đã lược thuật bài báo nhan đề Thượng Đế đã chết, Stalin muôn năm của 2 tác giả Branko Lazitch và Christian Jelen đăng ở L’Express ngày 4-3-1983 trong tác phẩm Tranh đấu do tác giả tự xuất bản năm 1987. Những lời ca tụng Stalin được tác giả Trần Văn Kha liệt kê trong quyển Tranh đấu (trang 131) như sau:

Vinh dự muôn năm cho Stalin vĩ đại
Nhà dìu dắt bất diệt của nhân loại
Ánh sáng của chúng ta
Nhà xây dựng vĩ đại chủ nghĩa Cộng sản
Người kế tục tài ba của Marx, Engels và Lênin
Đại vĩ nhân của mọi thời đại
Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà hành động vĩ đại
Vị thầy không ai có thể so sánh được của chủ nghĩa khoa học Mác xít
Bộ óc mạnh mẽ nhất của thời đại
Chúa tể của các dòng sông
Nguồn gốc ánh sáng và năng lực của chúng ta
Người bạn tốt nhất của Do Thái
Sự khôn ngoan, vinh dự, và lương tâm của thời đại
Người lèo lái
Một khối óc thông minh tuyệt vời, giải đáp mọi thắc mắc của thời đại
Một khối óc thiên tài, gom góp được tất cả mọi kinh nghiệm tranh đấu của vô sản từ 100 năm nay

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter