lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2014...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2014

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Minh-Di; Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy; Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn ThụcQuyên; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

lịch sử việt nam, lich su viet nam, lichsuvietnam

 

Trang Nhà Quân-Sự Quốc-Phòng Việt-Nam Cộng-Hòa - Lich Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thần Việt Điện Thập Đại Thần Tướng Việt Nam -

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

(Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ...200

Giáo sư Nguyễn Văn Canh

hoàng sa trường sa

CENTER FOR VIETNAM STUDIES
905 Stambaugh St
Redwood City, CA 94063
USA
April 2010
3rd Edition

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư
(Thơ thời nhà Lý chống quân Tống)

Tái Bản lần I: tháng 12 năm 2009
lần II Ngày 21 tháng 3 năm 2010
lần III Ngày 04 tháng 4 năm 2010
(có cập nhật với các dữ kiện mới)

MỤC LỤC
DẪN NHẬP
Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Olympic Bắc Kinh 2008
Âm mưu bá quyền của Trung Cộng
Vài sự kiện đáng ghi nhận
PHẦN I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN & HÌNH ẢNH CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA và TRƯỜNG SA
VNCH tái xác nhận Chủ Quyền sau biến cố 1974
REPUBLIC OF VIETNAM DECLARATION, 1974
TUYÊN CÁO
CỦA CHÁNH-PHỦ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT-NAM CỘNG-HÒA TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT- NAM CỘNG-HÒA
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN
1. BẢN ĐỒ CỔ DO VIỆT NAM VẼ
2. BẢN ĐỒ DO NGOẠI QUỐC VẼ
3. BẢN ĐỒ CỔ CỦA TRUNG HOA
4. CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ
CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG
1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC
A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:
1. SẮC CHỈ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN
2. BẮNG CHỨNG KHÁC: CHÂU BẢN
3. DỤ CỦA VUA BẢO ĐẠI
B. HỒ VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VN BÁN NƯỚC
CHƯƠNG I: CÁC VĂN KIỆN BÁN NƯỚC
CHƯƠNG II: CÁC HÀNH VI BÁN NƯỚC
CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC
CHƯƠNG IV. DIỄN TIẾN CÔNG TÁC DẪN DẮT NGOẠI BANG ĐẶT ÁCH ĐÔ HỘ HAY NÔ LỆ HÓA DÂN VIỆT
PHẦN III: PHỤ CHƯƠNG VÀ PHỤ LỤC
I. PHỤ CHƯƠNG
1. BẢN LÊN TIỀNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ về Công Hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm văn Đồng
2. GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM VỀ CÔNG HÀM CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG?
3. VC GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ LÃNH THỔ LÃNH HẢI NHƯ THẾ NÀO?
II. PHỤ LỤC: Hiệp ước Biên giới và hiệp ước vùng Vịnh Bắc Biệt và Hiệp ước Nghề Cá
III. PHỤ LỤC:
IV. PHỤ LỤC: TÀI LIỆU VC NỘP CHO LIÊN HIỆP QUỐC VỂ NỚI RỘNG THỀM LỤC ĐỊA
THEO LUẬT BIỂN: CÔNG ƯỚC 1982
I. PHẦN PHÍA BẮC:
II. PHẦN PHÍA NAM:
LỜI BẠT

Chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàn áp sinh viên biểu tình chống ngoại bang xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là chính quyền gì?

Là đại diện cho nhân dân Việt Nam hay đại diện cho quân xâm lược?

-Có người như nhà báo blogger Măng và blogger HT gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là Thái Thú của Tàu đang cai trị Việt Nam, còn sinh viên Kim Duy có nói tới đồng hóa, ám chỉ biến dân Việt thành dân Tàu do Đảng CSVN đang thực hiện. Các ý tưởng này được chứng minh khắp nơi trong tập hồ sơ này và được nêu ra để mọi con dân Việt suy ngẫm.

Từ nhiều năm về trước , tác giả cuốn “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc” này đã đổi vị trí của Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam là Thừa Sai của Trung Cộng sang Thái Thú Người Bản Xứ.

Chúng đóng vai trò thừa hành trong công tác đàn áp, bóc lột dân Việt thay cho Tàu Cộng. Chúng đã dâng hiến một phần lãnh thổ, lãnh hải Việt cho con cháu Nhà Hán, một điều mà bọn bành trướng Bắc Kinh không có cách gì làm được qua hơn 1000 năm đô hộ. Hồ chí Minh và đồng bọn chỉ trong vòng mấy chục năm vừa qua đã làm công việc đó một cách “xuất xắc” trong lãnh vực này cho giặc Tàu. Nhờ vai trò thừa sai này của Hồ và đồng bọn, không ai có thể qui trách cho giặc Tàu cướp đất của dân tộc Việt.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ...200

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter