lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam 50 Năm (1963-2013)

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2013)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2012

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Death By China:

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Cẩm Nang Yêu Nước

Kính gửi những người yêu nước tại quốc nội:

CẨM NANG YÊU NƯỚC với 6 BƯỚC TỰ PHÁT

Cuộc đấu tranh của chúng ta muốn thành công cần có những hành động thực tế được hướng dẫn bởi những chỉ đạo sáng suốt, rõ ràng.

Nhưng để nhớ và trình bày lại cho người khác những chỉ đạo ấy một cách dễ hiểu và nhất là để dẫn đến những hành động cụ thể cần có một bản văn vừa tóm tắt, vừa dễ nhớ, vừa đề ra những hành động cụ thể.

Cẩm nang này đáp ứng nhu cầu trên.

Vậy, xin vui lòng in ra hoặc chuyển tiếp đến những email khác để phổ biến rộng rãi trong quần chúng hầu họ có thể truyền miệng cho nhau.

Xin xem phần đính kèm:

-- có dạng màu mè và dạng trắng đen.
-- có format *.doc, *.jpg, *.pdf
để tùy nghi sử dụng và phổ biến.

TTTVN

Cẩm Nang Yêu Nước

Sáu bước tự phát
A, B, C, D, Đ, E

Tổ Quốc Lâm Nguy
Kêu gọi Toàn Thể Công Dân Việt Tộc
Nối bước Tiền Nhân Cứu Nước

 

Một là:     Âm Thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm

                và tâm tư Đồng Bào xung quanh

Hai là:      Bám sát những người chọn lọc để

                     − rỉ tai Lòng Yêu Nước, và

                     −  tuyên truyền Cẩm Nang này

Ba là:       Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo

                     Các hành động Yêu Nước

Bốn là:     Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây:

                     1) Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

                     2) Chống giặc Tầu

Năm là:    Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước

                     trong và ngoài Đảng

Sáu là:     Ém người vào mọi nơi chuẩn bị

                     Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!

Chép xuống : Cẩm nang yêu nước. doc (màu); Cẩm nang yêu nước. doc (trắng đen); Cẩm nang yêu nước. jpg (màu); Cẩm nang yêu nước. pdf (trắng đen); Cẩm nang yêu nước. pdf (màu); Cẩm nang yêu nước. pdf (trắng đen)

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ