lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu Nhật Tân; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo;Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào)

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Southeast Asia Sea

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

cờ việt nam bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới

southeast asia sea, biển đông việt nam, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Bài Hùng Ca Tên Thép

Quân sự việt nam

Nguyễn Phùng

Sư Đoàn 9 Bộ Binh đã có một bài hành khúc, sáng tác năm 1970, nhạc của Hoàng Giáp, nguyên là Trung Úy, nhạc đoàn trưởng Nhạc- Đoàn 9, dựa trên lời thơ của Nguyễn Phước Lộc, nguyên Trung Tá, Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến SĐ9BB. Bản nhạc Sư Đoàn 9BB hành khúc này đã được phổ biến rộng rãi trên các số Đặc-san Long-Phi của Sư Đoàn và đã được ban hợp ca Đài Tiếng Nói Quân Đội trình bày và hoà âm, đồng thời cũng được Sư Đoàn dùng để mở đầu cho chương trình Phát Hình và Phát Thanh của Chương Trình Mũi Tên Thép tại Cần-Thơ trước ngày mất nước.

Tuy nhiên, từ đó đến nay trải qua thời gian dài ba chục năm, bài hành khúc đã thất lạc và ngay người khai sinh đặt lời cho nó cũng không còn nhớ. Chúng tôi cố sao lục lại trí nhớ nhưng cũng chỉ nhớ được hai câu đầu như dưới đây. Do đó đã phải viết thêm lời khác trong phần còn lại. Tuy nhiên bài thơ này cũng vẫn dựa trên Ý nhạc nguyên thuỷ của Hoàng Giáp và *hai câu thơ mở đầu  mượn lời của cựu TrTá Nguyễn Phước Lộc. Chúng tôi kêu gọi chiến hữu hoặc thân hữu nào còn nhớ hết lời hoặc còn giữ được bài Sư Đoàn 9 Bộ Binh Hành Khúc nói trên, xin liên lạc với chúng tôi hoặc chiến hữu hoặc thân hữu nào có tài phổ nhạc lại bài Hùng Ca Tên Thép dưới  đây để làm lời hai cho bài hành khúc của Sư đoàn 9 Bộ Binh. Chúng tôi xin hậu tạ.
(SĐ9BB Website)

Khét tiếng vang lừng Sư Đoàn Tên Thép
Chiến đấu oai hùng bảo vệ non sông *
Quê hương Quang Trung đoàn quân xuất phát
Về miền  đồng bằng vựa luá Cửu Long

Thép súng căm hờn diệt loài cuồng khấu
Bao tháng năm dài bình định gian nan
Kiên Lương, Hà Tiên, Núi Cấm, Núi Đá
Hựu Thành, Tiểu Cần, Long Thới… giặc tan

Ba Thu lừng danh đoàn quânTỐC THẮNG
Mỏ Vẹt là mồ chôn xác Cộng nô
Biên cương Việt Nam nhà ta giữ vững
Cõi bờ láng giềng từ đó tự do

Mo So nhìn qua Hòn Me, Hòn Sóc
Tháp Mười ngụt trời lửa đốt loài gian
Vĩnh Long toàn quân, toàn  dân giữ đất
Chương Thiện, Định Tường, Mộc Hoá, Mỹ An…

Chiến đâ'u trên đường mười ba anh dũng
Vai sánh vai cùng quân bạn xông lên
Sa-Cam, Bình-Long còn in chiến tích
Ôm hận ngàn đời quân bắc Cộng điên

Chiến thắng huy hoàng đi vào quân sử                             
Ta quyết một lòng Bắc phạt năm xưa
Thăng Long vàng bay cờ cao chính nghĩa
Rực rỡ quân kỳ TỐC CHIẾN thêm tươi

 

Chiến đấu đến cùng dù mình phải chết
Đem máu xương này trả nợ quê hương
Mai đây dẹp xong loài quân bán nước
Ta lại trở về trong khúc Hoàn Ca

Nguyễn Phùng 

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter