lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2012

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Death By China:

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

lịch sử việt nam, lich su viet nam, lichsuvietnam

 

Trang Nhà Quân-Sự Quốc-Phòng Việt-Nam - Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Cửu Đại Thần Tướng Việt Nam -

Blog Phạm-Viết-Đào

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Những chiếc “bánh vẽ” phản văn hóa... trong Đề cương Đề án " Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 " của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch…(Phần 2)

Xin hỏi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang sử dụng tiền nhà nước để xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc ? Hay Bộ đang lập đề án, thuyết phục nhà nước cấp tiền để điện ảnh hội nhập tích cực, toàn diện hơn với điện ảnh thế giới, một dạng " nối giáo cho giặc"“rước voi về dày mả tổ”, một  thứ chính sách '"tự sát" về văn hóa, góp phần phá hoại, hủy diệt thuần phong mỹ tục Việt Nam ???

Từ các căn cứ không mấy thơm tho trên, các nhà soạn thảo bản bản Đề cương đã tô vẽ thêm cho cái Dự án ngàn tỷ này trước hết bàn đề cương căn cứ vào cái gọi là thành tựu của điện ảnh trong thập niên đầu thế kỷ XXI:

“1.1. Thành tựu

a) Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh: diện mạo điện ảnh phong phú, thị trường điện ảnh phục hồi và phát triển.”

Cái gọi là thành tựu phong phú của thị trường điện ảnh phục hồi và phát triển là một sự tô vẽ vô lối, bất chấp thực tế điện ảnh? Diện mạo điện ảnh phong phú được thể hiện qua những số liệu nào, tiêu chí nào? Số lượng phim hay số lượng người xem tăng hàng năm là bao nhiêu, doanh thu như thế nào, số người đến rạp hàng năm tăng bao nhiêu?

Căn cứ vào đâu để bản đề cương đưa ra kết luận: thị trường điện ảnh phục hồi và phát triển khi mà cơ quan Phát hành phim TW ( Fafilm, đang sống lay lắt, tiền lương của cán bộ công nhân viên dựa vào mặt bằng cho thê nhờ đất rộng; tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ một vài cụm rạp có doanh thu nhờ vào 2 yếu tố: Có nguồn phim Mỹ nhập ổn đình ( Megastar ) và Trung tâm chiếu phim quốc gia do được nhà nước đầu tư lớn về trang thiết bị kỹ thuật…

Đối với Trung tâm chiếu phim Quốc gia theo ước tính của chúng tôi số tiền do Bộ Văn hóa đầu tư vào đây cỡ trên 500 tỷ; Nếu hạch toán đầy đủ thì biết bao giờ hoàn lại được vốn đầu tư ? Nếu không hoàn lại được vốn đầu tư thì sao lại nhận định là thị trường điện ảnh phục hồi và phát triển ?

Những thời điểm thịnh vượng của điện ảnh, ngành điện ảnh thường nhìn vào các trung tâm lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Còn bây giờ ngay những trung tâm này còn ngành phát hành hành phim và chiếu bóng nữa không hay chỉ còn sống lay lắt? Chưa kể nhìn vào 60 tỉnh thành, đội ngũ phát hành phim chiếu bóng gần như đã tan rã, chuyển nghề, hoặc là những đơn vị sự nghiệp dựa vào ngân sách hoặc sống nhờ vào kinh doanh loại hình khác để tồn tại? Không nhẽ các nhà soạn thảo Dự án không thấy thực trạng này mà vẫn cứ nói bừa “ thị trường điện ảnh đang phục hồi và phát triển…” để bịp nhà nước ?!

Nhìn tổng thể của ngành phát hành phim chiếu bóng, theo người viết bài này thì nó đang tan rã chứ không thể kết luận là phục hồi và phát triển như bản Đề cương nhắm mắt nói liều…

Căn cứ thứ 2 được bản đề cương viễn dẫn để lập đề án:

“b) Phim do nhà nước đặt  hàng và tài trợ sản xuất đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị; nhiều bộ phim đạt giải tại các Liên hoan phim trong nước và quốc tế.

c) Thế hệ các nhà làm phim trẻ xuất hiện

d)  Hệ thống văn bản pháp quy về điện ảnh dần hoàn thiện.”

Lập đề án phát triển điện ảnh tới năm 2020-2030 mà các tác giả của bản đề cương vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh, cái đuôi của cái gọi là phim phục vụ chính trị, vẫn cứ lú lẫn, mù quáng bất chấp thực tiễn đời sống để giương chiêu bài này ra để dối trên, lừa dưới? Hiện tại, người xem khi nghe nói đến phim này, phim kia được làm ra để phục vụ nhiệm vụ chính trị thì họ đã bỏ chạy mất dép, huống chi vài chục năm nữa? Tại sai lại bỏ tiền ra để thỏa mãn những cái gu bệnh hoạn của mấy quan chức nửa mùa, tự lừa dối và ru ngủ mình…nhưng lại nhân danh phát triển điện ảnh dân tộc ?!

Hiện tại, ở nhiều nước có tiêu chí: Nhà nước khuyến khích loại phim này kia và sự khuyến khích này dựa trên chất lượng nghệ thuật và nhà nước đối xử với loại phim này, tác giả này bằng các chính sách nọ kia ví như giảm thuế, ưu tiên phát hành; thế giới bây giờ có lẽ chỉ Việt Nam là quốc gia có loại tiền chùa ( tiền nhà nước thực chất là tiền đóng thuế của dân ) ném vào các phim phục vụ nhiệm vụ chính trị thô thiển!

Căn cứ thứ 3 mà bản đề cương nêu ra:

“2.1. Bối cảnh quốc tế

a) Xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới khiến việc hợp tác điện ảnh ngày càng phát triển.

b) Công nghệ số phát triển

c) Điện ảnh Châu Á lên ngôi một cách toàn diện.

2.2. Bối cảnh trong nước

a) Chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, toàn diện của Đảng (Đại hội Đảng XI) tạo điều kiện điện ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển.

b) Việc mở cửa liên kết với nước ngoài trong sản xuất và phát hành phim. 

Xin thưa với các tác giả đề án, hiện nay thế giới người ta đang hội nhập về kinh tế, về an ninh, quốc phòng, về chính trị, ( Việt Nam từng trong khối xã hội chủ nghĩa; Tây Âu nằm trong khối NATO…một dạng hội nhập về chính trị), về luật pháp, về khoa học kỹ thuật... nhưng không một quốc gia lại giương ngọn cờ hội nhập về văn hóa trong đó có điện ảnh…Ngay các quốc gia EU mặc dù đã hội nhập đến việc sử dụng đồng tiền chung, túi tiền chung, EU nằm trong một khối quân sự NATO nhưng về văn hóa EU không bao giờ chủ trương xóa ranh giới mà luôn kêu gọi giữ bản sắc văn hóa của từng quốc gia…Ngay cả điện ảnh, EU vẫn tồn tại các liên hoan phim với các tiêu chí nghệ thuật khác nhau, người ta không nhập cục làm một, đó là các liên hoan phim: Cannes, Tây Berlin và Venise…

Hiện nay EU đang nằm trong sự bảo trợ về hạt nhân, an ninh và chừng mực nào là kinh tế của Mỹ, nhưng chính các quốc gia Tây Âu là là nơi phát xuất của những chính sách chống lại sự xâm nhập của phim Mỹ; có những chính sách nghiêm khắc để cản sự lan tràn phim Mỹ vào lục địa này; Người viết bài này đã dự nhiều cuộc hội thảo với khẩu hiệu chống lại nền văn hóa Coca-Cola…Các học giả Tây Âu không gọi văn hóa Mỹ mà họ gọi xách mé văn hóa Mỹ là nền văn hóa Coca-Cola: Điều này cho thấy người ta kỵ sự hội nhập với văn hóa Mỹ đến mức nào?

Đảng đâu có “Chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, toàn diện của Đảng (Đại hội Đảng XI) tạo điều kiện điện ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển…” như bản đề cương nêu ra; Các cương lĩnh của Đảng chỉ chủ trương mở cửa về kinh tế còn văn hóa và chính trị đâu có chủ trương hội nhập? Như vậy Bộ Văn hóa đáng tiếc là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và phát triển nền văn hóa mang bản sắc dân tộc Việt đã chủ trương lai căng nền văn hóa này bằng chính sách cho mở cửa, hội nhập tùm lum trong lĩnh vực điện ảnh…Anh em trong giới điện ảnh đã nhìn thấy hậu họa của Luật Điện ảnh do Bộ Văn hóa trình Quốc hội thông qua: Chính Bộ luật Điện ảnh đã đẩy những nhà làm phim Việt Nam vào xó tối, thất nghiệp và mở cửa tràn lan cho phim Mỹ, phim Trung Quốc, Hồng Kông,Hàn Quốc…tràn ngập lành thổ, đầu độc người xem. Thế mà Dự án phát triển Điện ảnh lại suy tôn cái bộ luật tai ác này ?!

Chính trong bản đề cương này cũng đã thừa nhận tại điểm: c) Chủ trương xã hội hóa điện ảnh trong tất cả các khâu đem đến sự khởi sắc cho điện ảnh nhưng cũng kéo theo sự lấn át của dòng phim thương mại, sự độc quyền của các công ty nước ngoài trong phổ biến phim.

d) Phim nhà nước tài trợ và đặt hàng tuy có những thành công trong về ý nghĩa chính trị và xã hội nhưng không đạt hiệu quả kinh doanh, không thu hút khán giả tại rạp…”

Như vậy với trào lưu như hiện nay, nhà nước càng đầu tư nhiều cho điện ảnh thì càng gieo tai họa nhiều hơn cho văn hóa dân tộc vì tạo cơ hội cho sự lấn át của phim ngoại và của phim thị trường; Còn những bộ phim do nhà nước bỏ tiền để nhồi ý nghĩa chính trị vào đầu khán giả thì bị tẩy chay, không ai xem, mất tiền toi? Vậy xin hỏi: Bộ Văn hóa lập đề án đầu tư như thế này có khác gì những ông bố, bà mẹ vung tiền cho những đứa con đang bị dị dạng về nhân cách, đang bị nghiện ngập ma túy…

điện ảnh cách mạng

Xin hỏi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang sử dụng tiền nhà nước để xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc ? Hay Bộ đang lập đề án, thuyết phục nhà nước cấp tiền để cho điện ảnh hội nhập tích cực, chủ động toàn diện hơn với điện ảnh thế giới, một kiểu  “rước voi về dày mả tổ”, tự sát  trong lĩnh vực văn hóa, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt…

( Còn nữa…)

P.V.Đ

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O  
VÀ   D U   L Ị C H

Số: 3339/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   30  tháng   8   năm 2012

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển
điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030” và Thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Đề án

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 433/ĐA-TTr ngày 08 tháng 8 năm 2012 về việc xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Cục Điện ảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh soạn thảo Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời hạn hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ: 30 tháng 6 năm 2013.

- Kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012-2013 của Cục Điện ảnh.

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter