lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2014...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2014

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

 

Trang Nhà Quân-Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa - Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam -

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Ải Nam Quan Trên Lá Quân Kỳ Thành Đồng Đăng

Chân Mây

1, 2, 3

...

Một chút sử liệu

indochine

Một bưu thiếp xưa với hình ảnh Lính khố đỏ

Chân dung người lính khố đỏ trưng bầy trong Bảo tàng Quân đội Lê dương (Pháp)

Lần theo dấu tích trên lá cờ, tôi có thêm những sử liệu về Trung đoàn 3 Xạ thủ Bắc kỳ trong lực lượng Tiraileurs Tonkinois (thường gọi là Lính khố đỏ).

-3e Régiment de Tirailleurs Tonkinois (Trung đoàn 3 Xạ thủ Bắc kỳ)

Thành lập vào ngày 28 tháng 6 năm 1885. Giải tán vào ngày 2 tháng 4 năm 1945. Trước ngày thành lập, tiền thân của Trung đoàn 3 đã tham chiến các trận Sơn Tây (1883), Bắc Ninh (1884), Lạng Sơn (1884), Tuyên Quang (1885), Hòa Mộc (1885).

Từ ngày 1 tháng 9 năm 1939, Trung đoàn 3 trấn giữ các nơi quan yếu tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sept Pagodes.
Năm 1940, Trung đoàn 3 đã anh dũng chống lại hiệp ước Pháp-Nhật khi quân Nhật đi qua Ải Nam Quan vào rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 1940. Đơn vị tiền phương canh giữ cửa Ải Nam Quan bị quân Nhật sát hại. Đơn vị đồn trú thành Đồng Đăng (Pháo dài Đồng Đăng) qua 3 ngày chiến đấu đã cam chịu đầu hàng quân Nhật vì không có sự chi viện của chính quyền thực dân Pháp tại Hà Nội. Từ tháng 12 năm 1940 đến 28 tháng 1 năm 1941, Trung đoàn 3 tham chiến tại Thái Lan (tranh chấp biên giới Đông Dương – Thái Lan).

Ngày 9 đến 13 tháng 3 năm 1945. Trung đoàn 3 tử thủ trước cuộc đảo chính của quân Nhật tại Lạng Sơn (Đồng Đăng). Quân Nhật nhanh chóng thắng lợi tại các thành Kỳ Lừa, Lạng Sơn…Nhưng tại thành Đồng Đăng, trọn một sư đoàn quân Nhật đã bị tiêu diệt trước khi thành thất thủ.

1, 2, 3

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter