lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2014...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2014

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

 

Trang Nhà Quân-Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa - Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam -

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Ải Nam Quan Trên Lá Quân Kỳ Thành Đồng Đăng

Chân Mây

1, 2, 3

Lang thang trên mạng để tìm kiếm những sử liệu Việt Nam xưa, tôi tình cờ phát hiện ra một chứng tích lịch sử vô cùng quan trọng của Ải Nam Quan. Đó là một lá quân kỳ của thành Đồng Đăng được mang ra đấu giá trên mạng quốc tế delcampe.net (quốc tịch Pháp) trong mấy ngày qua. (Số Item: 58877913. Giá khởi đấu: 1500 EUR).

ải nam quan

Chất liệu của lá quân kỳ làm bằng vải lụa, khổ 51cm x 63cm. Trên mặt trước lá quân kỳ thêu các dòng chữ (theo ảnh):

POSTE DE DONG DANG, 3me RTT, 6me Cie. Attaque du poste 9-10-12 Octobre 1921

Sơ bộ nghiên cứu, tôi xin dẫn giải ý nghĩa của các chữ viết trên lá cờ như sau.

3me RTT, 6me Cie = 6e Compagnie du 3e Régiment de Tirailleurs Tonkinois.

Có nghĩa toàn thể là : Đồn Đồng Đăng, Liên đoàn 6 thuộc Trung Đoàn 3 Xạ thủ Bắc Kỳ (lính khố đỏ), Trận công thành ngày 9-10-12 tháng 10 năm 1921

Về trận công thành trong 3 ngày nêu trên, hiện tại chưa tìm ra sử liệu chính xác. Có thể là đánh dấu cuộc "Bạo động Lạng Sơn" của đội Ấn tại Cao Lộc (Đồng Đăng) vào mùa thu năm 1921 (?).

Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất đối với lịch sử Việt Nam là trên mặt lưng của lá quân kỳ.

ải nam quan

Trời cao đất dầy. Hỡi những người Việt Nam ơi ! Cả một quá khứ hào hùng của dân tộc ta đang hiện về đây trên lá cờ này. Có phải như Cụ Nguyễn Du đã nhìn thấy cảnh oai dũng này hay không ?

Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện
Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm

1, 2, 3

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter