lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2014...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2014

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

 

Trang Nhà Quân-Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa - Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam -

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Ải Nam Quan Là Của Việt Nam

Prof Dr. Nguyễn Phúc Liên

1, 2

...

5/ Tôi còn một chứng cớ bằng Bản đồ nữa. Trung tá Hải quân BÙI ÐỨC TRỌNG, đi họp về Luật biển với Bộ trưởng Ngoại giao VƯƠNG VĂN BẮC. Năm 1975, bị kẹt bên này và xin tị nạn tại Geneva. Trung tá trở thành bạn thân với tôi và cho tôi một cái Bản đồ Hình thể và Ðường Sá do Sở Ðịa Dư Quốc Gia năm 1956, dựa theo tài liệu Ðịa dư trước 1954. Trên Bản đồ, tôi thấy rõ cái tên ẢI NAM QUAN nằm ở Biên giới Việt-Nam. Chữ ẢI là chữ Việt-Nam chứ không phải là phiên âm từ chữ Tầu. Về phía Trung quốc, nếu in bằng mẫu tự la-tinh, thì tên những địa danh là phiên âm ra. Chữ Ải không phải là phiên âm. Ðịa danh của Biên giới ấy gọi là ẢI Nam Quan, nghĩa là chữ Việt Nam chứ không phải phiên âm. Như vậy Bản đồ theo tài liệu trước 1954, có địa danh biên giới ẢI Nam Quan thuộc Việt-Nam.

6/ Có người muốn nói rằng Nam Quan thuộc Tầu, chỉ có miền đất phía nam của Nam Quan là của ta. Nói như vậy có nghĩa là khoảng đất phía Bắc Ðồng Ðăng không có Việt-Nam canh gác hay sao. Việt-Nam chỉ có đồn canh ở Ðồng Ðăng, nghĩa là ngồi ở cuối miếng đất để canh gác cho miếng đất mầu mỡ ở phía trên hướng về Tầu. Nghĩa là phía đầu miếng đất về phía Tầu không có Việt-Nam canh giữ. Biên phòng có nghĩa là canh chừng đất đai ngay ở đầu miếng đất để ngăn chặn phía ngoài xâm nhập. Theo lời quả quyết của Vị nào đó, thì việc Biên phòng của Việt-Nam là ngồi ở cuối miếng đất tại Ðồng Ðăng để coi chừng miếng đất phía trên mình liền với Nam Quan. Biên phòng như vậy thì làm sao bảo đảm được an toàn cho miếng đất này. Nói như vậy, có nghĩa là miếng đất này bỏ ngỏ cho Trung quốc mà thôi. Nếu Ải Nam Quan, có mục đích canh chừng miếng đất này, mà thuộc về Tầu, thì miếng đất coi như bỏ ngỏ. Phải có đồn canh ở đầu miếng đất, nếu không phải là Ải Nam Quan, thì đồn canh ấy tên là gì? Bây giờ cái đồn canh ấy thuộc về ai?

7/ Lý do cuối cùng tại sao Nhà Nước cứ ấm ớ hội tề như bị bệnh á khẩu, không dám nói thẳng ra cho Dân. Nhà Nước, nếu đàng hoàng, phải cắt nghĩa minh bạch cho Dân chúng về vấn đế quan trọng này. Dân chúng phải cực nhọc, tìm kiếm Bản đồ, Hiệp Ước để tìm hiểu sự thật, trong khi ấy, cái sự thật về Biên giới Nhà Nước đang giữ và lại bị Nhà Nước dấu lẹm đi, hoặc nói lòng vòng. Chúng ta, Dân một nước, phải có quyền đòi hỏi Nhà Nước cắt nghĩa rành mạch về việc trọng đại này. Chúng ta hãy đồng thanh yêu cầu Nhà Nước:

a/ Phải công bố hai bản Hiệp Ðịnh về Biên giới cho Dân biết;

b/ Phải công bố Bản đồ, cột mốc kèm theo hai Hiệp Ðịnh Nếu Nhà Nước thành thực, thì có gì mà sợ sệt, lén lút. Ðây là nhiệm vụ của Nhà Nước phải công bố cho Dân biết. Còn nếu cứ ấm ớ, lòng vòng, lẩn trốn trách nhiệm, thì đó là chứng cớ việc làm gian giảo, bán đất đai của Tổ tiên cho giặc Tầu.

Chúng ta hãy lên tiếng đòi hỏi Nhà Nước phãi làm việc này để Dân đỡ mệt công đi tìm hiểu, cãi vã nhau. Nhà Nước hãy công bố mọi tài liệu ra cho rõ rệt. Dân có quyền đòi hỏi và quyết tâm đòi hỏi chuyện chính đáng này. Nếu đã làm bậy, đã phản bội Tổ Tiên, thì yêu cầu Nhà Nước cút đi cho khuất mắt để Dân nhờ. Xin đừng chàng chớ, ú ớ giả câm giả điếc, cứ chai mặt ngồi lì đấy mà lợi dụng. Thái độ này của Nhà Nước hèn mạt và đê tiện lắm.

Prof Dr. Nguyễn Phúc Liên

Trân trọng/ Best Regards/ Mes sentiments les meilleurs

1, 2

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter